Ako na úspešnú realizáciu projektu

Máte schválený projekt v rámci Operačného programu Ľudské zdroje? Chcete ho úspešne zrealizovať?

Náš workshop je to, čo hľadáte. Zrealizujte svoj projekt v súlade so všetkými požiadavkami a nariadeniami, ktoré sa ho týkajú.

Na workshope sa dozviete aké typy financovania projektov existujú, čo je to žiadosť o platbu, ako ju správne vyplniť a akú dokumentáciu je potrebné k nej doložiť, ako často je potrebné predkladať monitorovacie správy, akým spôsobom prebiehajú zmenové konania, ako je potrebné správne vykázať pracovnú činnosť v rámci projektu a samozrejme zostane priestor aj na vaše otázky.

Workshop bude navyše doplnený o praktické rady tímu konzultantov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov na národnej i medzinárodnej úrovni. Pripravovali a realizovali desiatky interných projektov, ako i projekty pre klientov zo súkromnej i verejnej sféry.

Kedy a kde?

Tešíme sa na vás 2. júla 2019 na Záhradníckej 72 v Bratislave (v priestoroch spoločnosti Centire s.r.o.)
Workshop bude prebiehať od 10:00 do 12:00.

Za koľko?

Účasť na workshope stojí 49,- €

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk