Ako na verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov.

Práve ste si prečítali klasickú poučku, ktorá by vám mala ozrejmiť čo je to verejné obstarávanie. Ak vám to stačilo, super, ale ak by ste náhodou potrebovali ešte pár informácií na dotvorenie obrazu, príďte k nám na rozumy.

Mimo rámcov zákona môžeme verejné obstarávanie zadefinovať ako nákup tovarov, prác a služieb subjektmi verejného sektora.

Teraz by ste si mohli položiť otázku: „Načo mi to vlastne je, keď som neziskovka alebo podnikateľ?“ Pravdou je, že postupy verejného obstarávania sa za istých okolností môžu vzťahovať aj na vás. Napríklad vám verejný obstarávateľ (nejaké ministerstvo alebo obec) poskytne finančné prostriedky na realizáciu projektu, ktorého súčasťou je nákup tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb. A máte to tam.

Väčšina grantov a dotácií je poskytovaná z verejných rozpočtov, takže sa na ne vzťahujú aj pravidlá nakladania s týmito prostriedkami.

Kedy a kde?

  • v piatok 20. septembra 2019 v Bratislave (Centire, Záhradnícka 72, Bratislava)
  • od 9:00 – 13:00 hod.

Za koľko?

Školenie stojí 85 €. V cene máte okrem nových poznatkov aj letné osvieženie.


Oblasť verejného obstarávania patrí medzi najviac regulované oblasti fungovania verejných inštitúcií a napriek tomu neexistuje jednotná definícia tohto pojmu. Preto je na jeho pochopenie potrebné hlavne skúsenosti. My máme to šťastie, že sme našli človeka, ktorý má poznatkov a skúseností s verejným obstarávaním na rozdávanie:

JUDr. Juraj Tkáč pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Je expertom na verejné obstarávanie, má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním veľkých nadlimitných i podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. Pôsobil tiež ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny. Takisto sa môže pochváliť bohatou publikačnou činnosťou.


 

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk