Ako správne žiadať o príspevok a kedy je podnik v ťažkostiach?

Podnikatelia a SZČO majú možnosť požiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti. Podľa aktuálnych informácií má takmer 50 % podaných žiadostí chyby. Okrem bežných formálnych chýb majú žiadatelia problém napríklad s posudzovaním, či je podnik v ťažkostiach. Podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach je platná pre SZČO, ktoré chcú požiadať o príspevok na seba, nie na svojich zamestnancov.

Ako správne žiadať o príspevok?

  1. Žiadosť o NFP vyplňte len raz, prílohu „Výkaz pre priznanie príspevku“ treba vyplniť každý mesiac.
  2. Žiadosť ani Výkaz sa nepodpisujú. Na konci formulárov sa vyplní dátum.
  3. Číslo dohody“ sa za prvý mesiac nevypĺňa (pozn.: je to číslo dohody o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré bude žiadateľovi pridelené po spracovaní žiadosti)
  4. Pri podávaní žiadosti sa príloha „Čestné vyhlásenie“ nepodpisuje. Po spracovaní žiadosti na strane ÚPSVaR, bude žiadateľovi zaslaná „Dohoda o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“ ako aj „Čestné vyhlásenie“ na podpis.
  5. Správne vypíšte IBAN, použite medzery.
  6. Správne vypíšte SK NACE (pozn.: je to päťmiestne číslo, ak vaše číslo končí „nulou“, je potrebné vypísať aj tú)
  7. Ak žiadate o príspevok na zamestnanca, ktorý bol OČR / PN alebo čerpal dovolenku, overte si, či príspevok žiadate iba na tie dni, počas ktorých bol na prekážkach v práci.
  8. Nesmiete byť podnikom v ťažkostiach. (platí pre Opatrenie 2 a Opatrenie 4).
  9. Vyplňte IČZ, aj keď ho ešte nemáte pridelené, dajte tam variabilný symbol pod ktorým zasielate platby (pozn.: napr. ak ste dobrovoľne poistený, alebo nemáte zamestnancov). Ak čerpáte Odvodové prázdniny (platí pre SZČO), uveďte svoje rodné číslo.

Ako zistíte či je podnik v ťažkostiach?

Na tento účel sme vytvorili jednoduchú tabuľku pre výpočet, pomocou ktorej zistíte či je váš podnik v ťažkostiach. Stiahnite si ju tu.

Potrebujete konkrétnu radu?

V prípade, že by ste sa radi poradili osobne o niečom konkrétnom, neváhajte sa na nás obrátiť. Viac informácií o individuálnej konzultácii.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk