Ako získať dotáciu na obnovu rodinného domu?

dotacia na obnovu domovSlovensko by z Plánu obnovy a odolnosti malo v najbližších rokoch získať vyše 6 miliárd eur. Značná časť týchto peňazí pôjde do obnovy rodinných domov. Na výzvu je celkovo vyčlenených až 530 miliónov eur. O dotácie na obnovu rodinného domu budú môcť požiadať majitelia nehnuteľností zo všetkých kútov Slovenska vrátane Bratislavského kraja. Podpora teda nebude regionálne obmedzená.

Dotácie majú za cieľ prispieť k riešeniu dlhodobého problému s energeticky neefektívnym bývaním, ktoré rovnako prispieva aj k vyššej ekologickej záťaži či únikom emisií do ovzdušia. Z výzvy by malo byť podporených približne 30 tisíc domov. Pri žiadostiach bude dôležitý termín žiadosti keďže financie budú prideľované prvým 30 tisíc uchádzačom. Plán obnovy ráta s tým, že prvých 18-tisíc domov bude obnovených do roku 2024, zvyšok do roku 2026. Presné podmienky by mali byť známe na konci tohto roka a peniaze výzva by mala byť otvorená pravdepodobne v lete 2022.

Aká bude výška dotácie?

Maximálna výška dotácie na obnovu rodinného domu pre jedného žiadateľa bude 16 600 €. Každý má nárok na rovnakú dotáciu, a to maximálne do výšky 50 percent nákladov rekonštrukcie resp. maximálna výška spomenutá v predošlej vete. Treba teda myslieť na to, že polovicu financií si bude musieť žiadateľ hradiť sám. Podľa dostupných informácií by sa na tento účel mali dať využiť aj klasické bankové úvery.

Štát sa plánuje s komerčnými bankami dohodnúť na výhodných úveroch pre žiadateľov. Detaily úverových podmienok zatiaľ nie sú známe. Na každý z komponentov rekonštrukcie je vyčlenená konkrétna suma, či už ide o zdroj vykurovania alebo zateplenie.

Aké podmienky musíte na získanie dotácie spĺňať?

Základnými dokumentmi, ktoré žiadatelia predkladajú v žiadosti sú list vlastníctva, občiansky preukaz a aktuálny energetický certifikát budovy. Ten je dôležitý z hľadiska porovnania potenciálnych úspor energie po rekonštrukcii.  Jednou z kľúčových podmienok je aj to, že dom musí byť starší ako 15 rokov a musia sa v ňom nachádzať maximálne 3 bytové jednotky. Dom nesmie primárne slúžiť na podnikateľské účely. Na takýto účel môže byť využitých max. 10 % podlahovej plochy.

Vylúčené sú tiež rekreačné obydlia, chaty, apartmány či obydlia slúžiace na prácu. O dotáciu môžu žiadať iba vlastníci rodinného domu. Ak ste spoluvlastníkom, budete potrebovať notársky overené splnomocnenie od ostatných majiteľov. Európska komisia stanovuje tiež, aby bola rekonštrukciou zlepšené energetická efektívnosť aspoň o 30 percent. Táto hranica bola stanovená ako jedna z dôležitých podmienok v rámci Plánu obnovy. Presné podmienky tejto podpory by mali byť známe koncom tohto roka.

Na čo všetko budete môcť financie využiť?

Z dotácie môže byť hradená rekonštrukcia, obnova, ale aj projektová dokumentácia či energetický certifikát.

dotacia na rekonstrukciu domuFinancie môžete využiť predovšetkým na:

  • zateplenie obvodového plášťa
  • zateplenie strechy, podlahy či stropu
  • výmenu zdroja vykurovania
  • prechod na obnoviteľné zdroje energie
  • solárne a fotovoltaické panely
  • výmenu okein či dverí

Dotáciu ďalej môžete využiť aj na ďalšie účely ako:

  • budovanie zelených striech
  • akumulačné nádrže na dažďovú vodu
  • odstránenie azbestu

Na záver treba ešte dodať, že štát bude dodatočne kontrolovať aj to, či projekt splnil podmienky stanovené v dotácii. Slovenská agentúra životného prostredia bude zrejme robiť náhodné kontroly na mieste po ukončení rekonštrukcie. Kontrolór bude môcť prostredníctvom mobilnej aplikácie skontrolovať QR kód prijímateľa dotácie. Na základe toho sa mu sprístupní projektová dokumentácia. Podobne bude možné kontrolovať aj dodávateľov stavebných prác. Takáto situácia môže nastať najmä v prípade, že dodávateľ bude realizovať príliš veľa zákaziek.

 

ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk