Analýza úspešnosti slovenských organizácií v Horizont 2020

Najväčší výskumný program v rámci Európskej únie Horizont 2020 podporuje zapojenie malých a stredných podnikov do výskumu a umiestnenie výsledkov projektov na trh.

Slovenské firmy, univerzity, výskumné organizácie a verejné inštitúcie sa zapájajú do schém a podprogramov Horizontu 2020 z vedúcej pozície ako koordinátori projektu, alebo z pozície partnerov v projektovom konzorciu.

Ktoré podprogramy Horizontu 2020 boli pre slovenské organizácie najzaujímavejšie?
Sú slovenské organizácie skôr partnermi širších konzorcií, alebo aj lídrami veľkých projektov?

Analýza úspešnosti slovenských organizácii v EÚ programe Horizont 2020 prináša prehľad jednotlivých schém a podprogramov Horizontu 2020, definuje do ktorých z nich sú zapojené slovenské organizácie, a akú pozíciu v týchto projektoch zastávajú.

Stiahnuť eBook

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk