Budúcnosť eurofondov: aké bude nové programové obdobie?

Koľko peňazí z eurofondov pôjde na Slovensko počas programového obdobia 2021 – 2027 a na aké oblasti by sa mala podpora zameriavať? Už v tejto chvíli vieme, že sa v oblasti eurofondov udeje niekoľko zmien. O téme nového programového obdobia sa dozviete viac v tomto článku.

Kde sa aktuálne nachádzame?

Pre nové programové obdobie je na úrovni EÚ pripravená legislatíva a sú zadefinované východiskové priority. Ďalším krokom bude podpísanie Partnerskej dohody, teda „zmluvy“ medzi EÚ a Slovenskom. Z časového hľadiska sa momentálne nachádzame na konci programového obdobia 2014 – 2020.  Z hľadiska celkového čerpania treba povedať, že nie sme ani z ďaleka na konci. V súčasnosti je z balíka 15,4 mld. eur vyčerpaných len niečo vyše 33 % a zazmluvnených približne 72 %. Dobrou správou je, že čerpanie bude pokračovať až do konca roka 2023. Z aktuálneho programového obdobia sú ešte stále zverejňované nové výzvy a zapojiť sa možno aj do starších otvorených výziev vyhlásených počas predošlých rokov.

Na portáli Grantexpert.sk nájdete všetky informácie pod jednou strechou.

Koľko peňazí dostaneme na najbližšie roky?

Slovensko bude mať v novom programovom období 2021 – 2027 k dispozícii necelých 12 mld. eur. V porovnaní s predošlým obdobím je to menej, no v prepočte na obyvateľa sme z hľadiska intenzity pomoci na 2. mieste v celej EÚ. V tomto smere dostane viac iba Estónsko. Zároveň treba vziať do úvahy ešte výnimočný dočasný nástroj – Next Generation EU, teda balík peňazí vyčlenený na pomoc ekonomikám členských štátov v súvislosti s koronakrízou. Z tohto balíka by sme mohli podľa doterajších informácií získať ďalších 8 mld. eur na najbližšie 4 roky. Prostriedky z plánu obnovy sú určené najmä na zelenú a digitálnu transformáciu Slovenska.

Investície do všetkých regiónov

Z územného hľadiska by financie mali smerovať do všetkých regiónov – od menej rozvinutých, cez prechodné až po viac rozvinuté, ku ktorým sa v rámci Slovenska radí len Bratislavský kraj. Dôležité je tiež povedať, že finančné prostriedky sa po novom neprideľujú iba na základe HDP na obyvateľa, ale pribudli aj ďalšie kritériá ako napríklad nezamestnanosť mládeže, vzdelanosť či integrácia migrantov. Regionálny rozvoj by mal nasledovať cestu individuálnejšieho prístupu čo znamená, že do procesu výberu projektov by mali byť viac zapojené aj samosprávy.

Ciele a priority

Najbližšie roky sa bude podpora zameriavať na nasledovné priority:

  • Inteligentnejšia Európa
  • Ekologickejšia bezuhlíková Európa
  • Prepojenejšia Európa
  • Sociálnejšia Európa
  • Európa, ktorá má bližšie k občanom

Inteligentnejšia Európa znamená napríklad podporu prepojenia akademického sektora s podnikateľmi, podporu účasti slovenských subjektov v Európskom výskumnom priestore, rozvoj umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti či budovanie inteligentých „smart“miest alebo podporu ďalšieho vzdelávania v kontexte priemyselnej revolúcie 4.0. V nadväznosti na napĺňanie ekologických cieľov by malo ísť o podporu mobility prostredníctvom alternatívnych ekologickejších pohonov v doprave či investície do ochrany prírody na Slovensku. Výstavba rýchlostných ciest či modernizácia vodnej a železničnej dopravy zasa reflektuje prioritu prepájania Európy. Okrem takéhoto prepojenia však pôjde aj o zavádzanie vysoko-kapacitných širokopásmových sietí a zavádzanie wifi v obciach a na verejne dostupných miestach. V novom programovom období bude podpora zameraná aj na sociálnu integráciu znevýhodnených skupín či zabezpečenie rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti alebo modernizáciu inštitúcií a služieb trhu práce. Značná časť podpory by, v rámci priority „Európy bližšie k občanom“, mala smerovať na komplexný rozvoj všetkých foriem cestovného ruchu.

Ako sa pripraviť?

Ako už bolo spomenuté vyššie – v súčasnosti možno ešte stále využívať zdroje z aktuálneho programového obdobia. Zároveň je však dobré začať plánovať a pripraviť sa na to, čo prinesie budúcnosť. Na úrovni samospráv by nemalo chýbať strategické plánovanie (sektorové stratégie, územné stratégie), definovanie projektov na financovanie z EU fondov či predinvestičná príprava. Budúci žiadatelia zo súkromného sektora by zasa nemali zabudnúť na formálne a finančné podmienky, ktorých splnenie je podmienkou pre získanie dotácií. V rámci prípravy je  výhodou zadefinovať si vopred projektové zámery vhodné na grantové financovanie či sledovať aktuálne informácie.


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk