Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

Grant na rozvoj podnikov

Tento grant pre podnikateľov už nie je aktuálny, radi vám ale pošleme notifikáciu, až bude podobný grant vyhlásený.
Stačí sa zaregistrovať na Grantexpert.sk.

Stačia iba dva jednoduché kroky, aby ste sa uistili, že môžete využiť grant pre podnikateľov:

1. Môže právna forma Vašej spoločnosti žiadať o grant?
Grant je zameraný na finančnú podporu malých a stredných podnikov.
V eBooku si overíte, či spĺňate túto definíciu.

2. Zistite, či váš projektový zámer spĺňa podmienky grantu
Z daného grantu budú podporené len projekty, ktoré sú zamerané na určité odvetvia v členení
podľa SK NACE kódov. Pomocou nasledujúcich tabuliek zistíte, či váš projekt môže byť podporený.

V eBooku sa teda dozviete krátky návod, ako si overiť, či môžete žiadať o grant na podporu rozvoja
malých a stredných podnikov. A potom sa už môžete pustiť do prípravy grantovej žiadosti.

 

eBook: Grant pre kreatívcov

Tento grant na podporu kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji už nie je aktuálny, radi vám ale pošleme notifikáciu, až bude podobný grant vyhlásený.  Stačí sa zaregistrovať na Grantexpert.sk.


Stačia iba tri jednoduché kroky, aby ste sa uistili,
že môžete využiť grant pre kreatívny priemysel v Bratislavskom kraji

1. Môže právna forma vašej spoločnosti žiadať o grant?

Grant pre kreatívny priemysel v Bratislavskom kraji je zameraný na finančnú podporu malých
a stredných podnikov.
V eBooku si overíte, či spĺňate túto definíciu.

2.  Zistite, či váš projektový zámer spĺňa podmienky grantu

Grant na podporu kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji je určený len pre vybrané odvetvia
v členení SK NACE kódov. Rozhodujúce je zameranie projektu, nie SK NACE prevažujúcej činnosti
vášho podniku.

3. Zistite, čo môžete financovať z grantu

Každý grant má definované oprávnené výdavky, to znamená, že je stanovené, na čo presne môžete
žiadať financie. Niektoré výdavky môžete financovať len limitovaným množstvom finančných prostredkov
a niektoré vôbec.

V eBooku sa teda dozviete presný návod, ako si overiť, či môžete žiadať o grant a čo môžete z grantu zafinancovať.
A potom sa už môžete pustiť do prípravy projektu.

Stiahnuť eBook

Ako na profil experta?

Zvažujete registráciu na GrantExpert.sk ako expert?

1. krokom po registrácii je atraktívne vyplnený profil experta
Podľa neho sa vaši potenciálni klienti rozhodujú, či osloviť vás alebo vašu konkurenciu.
V tomto ebooku nájdete tipy, ako si pripraviť váš profil čo najlepšie 🙂

2. krokom po vyplnení profilu je osobný pohovor

Našou ambíciou je mať na portáli Grant Expert skúsených ľudí, ktorí:
•    poznajú programovú štruktúru;
•    vedia písať kvalitné projekty;
•    dokážu preukázať ITMS kódom predchádzajúce referencie z tvorby žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Preto sa stretávame s grantovými expertmi formou osobného pohovoru, kde preveríme vašu expertízu a
podpíšeme s vami zmluvu o registrácii grant experta.
Po úspešnom absolvovaní pohovoru sa začne váš profil zobrazovať záujemcom o prípravu žiadostí o grant 🙂

Registrácia na portálu je bezplatná. Biznis model portálu je založený na transakčnom poplatku z realizovaných služieb (viac vo VOP).

Vyskúšajte aj vy inovatívne prostredie pre rozšírenie vašej expertnej činnosti.

Máte záujem o eBook? Registrujte sa ako expert a ebook získate zdarma v rámci vášho profilu.

Grant na rozvoj startupov

Tento grant na podporu startupov už nie je aktuálny, radi vám ale pošleme notifikáciu, až bude podobný grant vyhlásený.
Stačí sa zaregistrovať na Grantexpert.sk.

Stačia iba dva jednoduché kroky, aby ste sa uistili, že môžete využiť aktuálny grant pre startupy:

1. Môže právna forma Vašej spoločnosti žiadať o grant?
Grant je zameraný na finančnú podporu malých a stredných podnikov.
V eBooku si overíte, či spĺňate túto definíciu.

2. Zistite, či váš projektový zámer spĺňa podmienky grantu
Z daného grantu budú podporené len projekty, ktoré sú zamerané na určité odvetvia v členení
podľa SK NACE kódov. Pomocou nasledujúcich tabuliek zistíte, či váš projekt môže byť podporený.

V eBooku sa teda dozviete krátky návod, ako si overiť, či môžete žiadať o grant pre startupy.
A potom sa už môžete pustiť do prípravy grantovej žiadosti.

Stiahnuť eBook

Analýza úspešnosti slovenských organizácií v Horizont 2020

Najväčší výskumný program v rámci Európskej únie Horizont 2020 podporuje zapojenie malých a stredných podnikov do výskumu a umiestnenie výsledkov projektov na trh.

Slovenské firmy, univerzity, výskumné organizácie a verejné inštitúcie sa zapájajú do schém a podprogramov Horizontu 2020 z vedúcej pozície ako koordinátori projektu, alebo z pozície partnerov v projektovom konzorciu.

Ktoré podprogramy Horizontu 2020 boli pre slovenské organizácie najzaujímavejšie?
Sú slovenské organizácie skôr partnermi širších konzorcií, alebo aj lídrami veľkých projektov?

Analýza úspešnosti slovenských organizácii v EÚ programe Horizont 2020 prináša prehľad jednotlivých schém a podprogramov Horizontu 2020, definuje do ktorých z nich sú zapojené slovenské organizácie, a akú pozíciu v týchto projektoch zastávajú.

Stiahnuť eBook

Kto využije KKP výzvy?

Stačia iba tri jednoduché kroky, aby ste sa uistili,
že môžete využiť grant pre kreatívny priemysel:

1. Môže právna forma vašej spoločnosti žiadať o grant?

Grant na podporu podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle bude zameraný na finančnú podporu mikro-, malých a stredných podnikov. V eBooku si overíte, či spĺňate túto definíciu.

2.  Zistite, či váš projektový zámer spĺňa podmienky grantu

Grant na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu je určený len pre vybrané odvetvia v členení SK NACE kódov. Rozhodujúce je zameranie projektu, ale danú činnosť musíte mať zapísanú aj v príslušnom registri.

3. Preverte si, či ste skutočne oprávnení  žiadať o KKP grant

Nie všetky právne formy podnikania môžu žiadať grant na všetky oprávnené odvetvia kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

V eBooku sa teda dozviete presný návod, ako si overiť, či môžete žiadať o grant. Takisto zistíte v akých konkrétnych odvetviach ste oprávnený žiadať o príspevok.
A potom sa už môžete pustiť do prípravy projektu.

Stiahnuť eBook

Case study: Výzva Technológie

Tento grant pre podnikateľov už nie je aktuálny, radi vám ale pošleme notifikáciu, až bude podobný grant vyhlásený.
Stačí sa zaregistrovať na Grantexpert.sk.

Konkurencie schopná firma drží krok s technológiami 

Zrealizovať nápad na zmenu zabehnutých postupov je výzva.
Inovácia môže byť finančne náročná, ale nie nemožná!

Prečítajte si, ako potravinárska spoločnosť realizovala projekt
nákupu nových technológií v minulom programovom období.

V eBooku nájdete, ako bola žiadosť o grant nastavená a čo žiadateľ o grant získal.

Stiahnuť eBook

Ako rozmýšľať nad projektovým zámerom?

Tento grant pre podnikateľov už nie je aktuálny, radi vám ale pošleme notifikáciu, až bude podobný grant vyhlásený.
Stačí sa zaregistrovať na Grantexpert.sk.

Ako rozmýšľať nad projektovým zámerom pri príprave žiadosti o granty EÚ na technologické inovácie v podnikoch?

1. Spĺňajú vaše plánované aktivity podmienky oprávnenosti?
Grant EÚ určený na podporu rastu výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
má niekoľko podmienok, ktoré sú dané cieľmi  „Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú
špecializáciu SR“.  V eBooku si overíte, či spĺňate tieto podmienky.

2. Zistite, aké typy inovácií sú podporované
Nie ste si istý, či Vaša plánovaná inovácia spĺňa podmienky oprávnenosti aktuálnej výzvy?
Nasledujúce prehľady Vám v tom urobia jasno.

3. Podmienka počiatočnej investície
Taktiež si pozrite podmienku počiatočnej investície a typy oprávnených výdavkov pre tuto výzvu.

V eBooku sa teda dozviete presný návod, ako si overiť, či môžete žiadať o grant v rámci výzvy na technologické inovácie v podnikoch. A potom sa už môžete pustiť do prípravy projektu.

Stiahnuť eBook

Case study: Príklad žiadateľa o granty

Ako sa pripraviť na žiadosť o grant určený pre kultúrny a kreatívny priemysel (KKP)?

Pripravili sme pre Vás vzorový príklad na čo konkrétne, a ako, sa dá grant využiť.

Po prečítaní tohto eBooku Vám bude jasnejšie:

  • ako rozmýšľať pri príprave žiadosti o grant,
  • na čo a do akej výšky môžete využiť grantové zdroje,
  • ako štrukturovať jednotlivé aktivity v rámci žiadosti,
  • a hlavne aké máte s Vašou žiadosťou šance na úspech.

Stiahnite si case study na odkaze nižšie a zistite ako sa úspešne pripraviť na podanie žiadosti o KKP grant.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk