Inteligentné inovácie pre vaše podnikanie

Čo je z grantu možné financovať?

Pomocou tejto výzvy sa môžete uchádzať o financie na nákup dlhodobého majetku, za účelom  inovácie vášho produktu alebo výrobného procesu.  Peniaze môžete žiadať prvky inteligentných riešení ako sú:

  • pokročilá telematika
  • kolaboratívna robotika
  • kyber-fyzikálne systémy (CPS)
  • autonómne manipulačné a intralogistické zariadenia
  • priemyselné kamerové systémy (Machine Vision), strojové videnie, počítačové videnie
  • automatizácia a robotizácia výrobného procesu
  • Big Data
  • podnikový informačný systém so Smart modulmi
  • a noho ďalšieho

Potreba zavádzania inteligentných riešení vo vašej výrobe musí vyplývať z analýzy produkčného procesu podniku.

Pre koho je grant určený?

O dotáciu môžu žiadať fyzické alebo právnické osoby zapísané v obchodnom registri alebo podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia. V čase podania žiadosti o grant musia existovať najmenej tri roky.

Aké zariadenia je možné podporiť?

O financie sa môžu uchádzať len projekty zamerané na niektoré konkrétne produktové línie. Tieto línie sú podrobne zadefinované v rámci týchto troch domén:

Ďalšie informácie o grante

Pustite sa do prípravy žiadosti o dotáciu

1. TIP: Zistite, aký je priebeh prípravy žiadostí o dotácie EÚ a čo je treba pripraviť dopredu, počas konzultácie s GrantExpertom.
2. Začnite prípravu žiadosti priamo na portáli GrantExpert.sk

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk