DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

  Školenie OpenData ITMS2014+

   
  Vážený účastník školenia,

  chceli by sme Vás požiadať o spätnú väzbu k realizovanému školeniu. Budeme radi, ak si nájdete približne 3 minúty času a dotazník vyplníte. Vaše komentáre môžu byť použité na propagačné účely.

  Ďakujeme Vám vopred za Váš čas a ochotu.

  1) Zdroj informácie o školení


  inzerát na webeFaceboookweb GrantExpert.skLinkedInnewsletteriné
  2) Dôvody účasti na školení


  pre prácupre štúdiumpre osobnú potrebuzvažujem podanie vlastného projektuiné
  3) Hodnotenie školenia

  Keď celkovo zoberiete do úvahy absolvované školenie, do akej miery je pravdepodobné, že by ste ho odporučili svojim kolegom/známym?
  Uveďte svoje hodnotenie na stupnici od 0 do 10, kde 0 znamená, že to je „úplne nepravdepodobné“ a 10 znamená, že to je „vysoko pravdepodobné“. Môžete použiť 0, 10, alebo akékoľvek číslo medzi nimi.

  4) Školenie

  V nasledujúcej časti prosím ohodnoťte školenie. Vyjadrite sa prosím ku každému výroku na škále od 1 do 5 - pričom jednotlivé hodnotenia znamenajú:
  1: Rozhodne áno, 2: Skôr áno, 3: Neviem, 4: Skôr nie a 5: Vôbec nie.

  Informácie získané v rámci školenia boli pre moje potreby relevantné

  Množstvo informácií poskytnutých školiteľom bolo dostačujúce.

  Informácie boli podané v zrozumiteľnej podobe.

  Školenie bolo urobené celkovo zaujímavo a udržalo moju pozornosť.

  Školiteľ bol profesionálni.

  Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk