Implementácia projektov KKP

Máte schválený projekt v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, konkrétne vo výzve na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu? Chcete ho úspešne zrealizovať?

Naše pracovné raňajky sú to, čo hľadáte. Zrealizujte svoj projekt v súlade so všetkými požiadavkami a nariadeniami, ktoré sa ho týkajú.

Na pracovných raňajkách sa dozviete, aké typy financovania projektov existujú, čo je to žiadosť o platbu, ako ju správne vyplniť a akú dokumentáciu je potrebné k nej doložiť, ako často je potrebné predkladať monitorovacie správy, akým spôsobom prebiehajú zmenové konania a samozrejme zostane priestor aj na vaše otázky.

Pracovné raňajky budú navyše doplnené o praktické rady tímu konzultantov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov na národnej i medzinárodnej úrovni. Pripravovali a realizovali desiatky interných projektov, ako i projekty pre klientov zo súkromnej i verejnej sféry.

Školenie sa týka projektov podaných vo výzve:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Špecifický cieľ: 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.
Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Kedy a kde?

  • vo štvrtok 7. novembra 2019 na Záhradníckej 72 v Bratislave (v priestoroch spoločnosti Centire s.r.o.)
  • od 10:00 do 12:00

Za koľko?

Účasť na seminári stojí 49,- €

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk