Podnikanie v kultúrnom a kreatívnom priemysle

Nestihli ste sa zapojiť do grantov na podporu podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle? Využite šancu zapojiť sa do ďalších otvorených výziev pre túto oblasť.

Pre koho sú granty určené?

Medzi oprávnených žiadateľov v rámci podpory KKP spadajú rozličné subjekty.

Čo môžete z grantov financovať?

  • obstaranie hmotného a nehmotného majetku pre výrobu a inovácie (napr. nákup výrobných strojov, náradia, softvéru…)
  • výdavky na rekonštrukciu, úpravu  budov v súvislosti s nákupom nových  technológií (úpravy interiéru nevyhnutné na realizáciu projektu)
  • podpora marketingových aktivít
  • prenájom priestorov a technológií pre účely výroby (malosériovej),  inovácií a distribúcie (mimo kreatívneho centra)
  • podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej ďalšej distribúcie s cieľom  rastu mikro-, malých a stredných podnikov  a tvorby pracovných miest
  • a mnohé ďalšie aktivity

Viac informácií o grante a tipy pre vás

1. Inšpirujte sa na vzorovom projekte remeselníka, ako môžete pripraviť váš projekt: Remeselník Rudo >>
2. TIP: Uistite sa, že je plánovaný grant pre vás vhodný a zistite čo vás čaká  pri príprave žiadosti, počas konzultácie s GrantExpertom.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk