Ministerstvo hospodárstva podporuje výskumné infraštruktúry

Vznik a činnosť technologicko-inovačných platforiem v rámci  jednotlivých  odvetví hospodárstva, to je názov novej výzvy na predkladanie projektových zámerov z dielne Ministerstva hospodárstva SR. Aké projekty budú z výzvy podporené? Do grantu sa môžete zapojiť s projektmi zameranými na zriadenie alebo modernizáciu výskumných infraštruktúr, zároveň sa však musia venovať aj priemyselnému výskumu (a) alebo  experimentálnemu vývoju.  Okrem toho môžete riešiť aj problematiku ochrany práv duševného vlastníctva. Na toto všetko môžete žiadať nenávratný finančný príspevok od 2 do 9 miliónov eur s intenzitou pomoci od 25 do 80 percent. Dôležitou podmienkou, ktorú musí každý projekt spĺňať je súlad s doménami inteligentnej špecializácie, ktoré sú definované  vo výzve. Medzi tieto domény patria: Dopravné prostriedky pre 21. storočie, Priemysel pre 21. storočie, Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, Zdravé potraviny a životné prostredie.

V priebehu prvého kola sa podávajú len projektové zámery. V prípade úspechu budete môcť žiadať o príspevok  v rámci druhého kola- výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Pri predkladaní projektu bude nevyhnuté doložiť aj hodnotiaci protokol projektového zámeru z prvého kola.

Uchádzať o financie sa môžu  mikro, malé, stredné aj veľké podniky, ktoré existujú minimálne 3 roky, ale aj výskumné organizácie zo štátneho sektora a sektora vysokých škôl. Na projekte musíte spolupracovať minimálne s tromi partnermi, pričom partneri sa podieľajú na príprave alebo realizácii projektového zámeru a následne projektu. Z grantu sú vylúčené projektové zámery z Bratislavského kraja. Uzávierka výzvy je stanovená na 30. novembra 2018.

Úplné znenie výzvy nájdete tu.


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk