Na modernizáciu škôl v Bratislavskom kraji je vyčlenených až 40 miliónov

granty pre školyZákladné školy v Bratislavskom samosprávnom kraji majú možnosť získať peniaze z eurofondov na rekonštrukciu či modernizáciu priestorov a ďalšie stavebno-technické úpravy. V rámci iniciatívy REACT-EU je na tieto účely z programu IROP k dispozícii až 40 miliónov eur. Peniaze by mali byť čiastočnou odpoveďou na dlhodobé problémy kapacít škôl v Bratislavskom regióne.

Kľúčovým cieľom výzvy je pomôcť riešiť nedostatok miest v základných školách. Školy môžu získať na jeden projekt až 3 milióny eur. Výzva sa v rámci podmienok sústredí na investície do SMART škôl, teda škôl, ktoré budú centrom vzdelávania, voľnočasových aktivít, kultúry a športu. Oprávnenými žiadateľmi sú obce ako zriaďovateľ základnej školy, mestská časť hlavného mesta SR Bratislavy ako zriaďovateľ základnej školy.

Podporené môžu byť tieto aktivity:

  • výstavba nových objektov
  • rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou či zmenou dispozície objektov
  • výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ
  • výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky
  • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov základných škôl vo vzťahu k rozširovaniu ich kapacítách


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk