Na podporu inteligentných inovácií v priemysle pôjde 30 mil. €

Ministerstvo hospodárstva SR v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle. Na tieto aktivity vyčlenilo 30 miliónov eur.

V rámci výzvy môžu firmy požiadať o príspevok na nákup dlhodobého majetku na podporu zavedenia inteligentných riešení v rámci existujúcej prevádzky. Môže napríklad o zariadenia určené na digitalizáciu a automatizáciu výrobného procesu, systémy riadenia životného cyklu výrobku, alebo na zavedenie exponenciálnych technológií a rozšírenej reality. Žiadateľ o grant môže realizovať aj opatrenia súvisiace so zabezpečením kybernetickej bezpečnosti.

Výška dotácie je stanovená v rozmedzí 100 tis. € – 2 mil. €. Miera podpory závisí od veľkosti podniku a miesta realizácie projektu, ktoré môže byť na území SR mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola je 30. apríla, druhého kola potom 31. júla 2018. Žiadateľ môže v rámci predmetnej výzvy predložiť iba jednu žiadosť.


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk