Na rozvoj cyklodopravy pôjde 21 miliónov eur z eurofondov

Slovenské regióny získajú na rozvoj cyklodopravy 21 miliónov eur z eurofondov vďaka aktuálnej výzve. Podpora je určená na modernizáciu a rekonštrukciu cykotrás ale aj budovanie novej cyklistickej infraštruktúry. Okrem toho môžu byť zdroje z grantovej výzvy použité aj na budovanie parkovísk pre bicykle či propagáciu a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy.

Financie by mali prispieť k rozvoju cestovného ruchu, posilniť alternatívnu formu cestovania do zamestnania a podporiť čistejšie ovzdušie v mestách. Financie z cyklovýzvy môžu byť použité aj na súvisiacu infraštruktúru, ako sú stojany na bicykle, nabíjacie stanice pre elektrobicykle či systémy automatických požičovní bicyklov.

Investície do cyklistickej infraštruktúry sú jednou z kľúčových podmienok rozvoja udržateľnej dopravy v našej krajine. Napriek tomu, že Slovensko má už od mája roku 2013 prijatú Národnú stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, ktorej cieľom bolo dosiahnutie 10 % podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce v roku 2020, naďalej v tomto smere výrazne zaostáva. Práve takéto výzvy môžu dopomôcť k zlepšeniu súčasného stavu. Zdrojom financií pre túto výzvu je takzvaný „pokrízový“ balík REACT-EU.

Rozvoj cyklodopravy z eurofondov by zároveň mohla priniesť zvýšenie bezpečnosti cyklistov. Peniaze môžu byť totiž využité aj na odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní a podobne. Bezpečnosť je jednou z kľúčových prekážok rozvoja cyklodopravy na Slovensku.

Výzva je určená najmä pre samosprávy, poskytovateľov verejnej dopravy ale aj mimovládne organizácie. Z operačného programu IROP bolo v programovom období 2014 – 2020 podporených 138 projektov z rôznych kútov Slovenska. Z grantov a dotácií získali najmä mestá a obce takmer 87 miliónov eur. Viac informácií o rozvoji cyklodopravy z eurofondov a iných zdrojov nájdete na našej stránke venovanej podpore cyklodopravy.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk