Neziskovky žiadajú z eurofondov vyše 30 mil. €

Mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú občianskou spoločnosťou a bojom proti korupcii, podali hneď v prvom kole žiadosti o dotácie vo výške cez 30 miliónov eur. Tri eurofondové výzvy sú zamerané na zvyšovanie participácie verejnosti na správe vecí verejných.

Ďalšie tri výzvy sú zamerané na tvorbu lepších verejných politík a podporu transparentnosti vo verejnej správe. V rámci Operačného programu Efektívna verejná správa bolo pritom na všetkých šesť výziev vyčlenených celkovo 15 mil. €.

„Ak je objem žiadostí výrazne vyšší, v prvom rade by mala rozhodovať kvalita podaného projektu. Netreba však zabúdať ani na jeho formálne spracovanie, vrátane všetkých požadovaných príloh,“ uviedol grantový poradca a zakladateľ portálu GrantExpert.sk Tamás Szőke.

Výzvy sa líšia tematikou a miestom realizácie projektov. Ministerstvo vnútra SR ako vyhlasovateľ z nich plánuje podporiť projekty zamerané na monitoring korupčného správania vo verejnej správe či hodnotenie aktivít verejných inštitúcií.

Žiadatelia môžu získať podporu aj na aktivity smerujúce k zapájaniu širšej verejnosti do odbornej diskusie, zvyšovanie kvality verejnej diskusie o verejných politikách a na návrhy antikorupčných nástrojov a sprístupňovanie dokumentov a dát širokej verejnosti.

Minimálna výška príspevku na jeden projekt je stanovená na 100 tis. € a maximálna na 400 tis. €.

V 1. kole na podávania žiadostí:

  • celkovo neziskovky predložili 116 projektov spolu za 32,95 mil. €
  • priemerná výška rozpočtu na jeden projekt dosiahla 284,05 tis. €
  • najviac projektov predložili neziskovky so sídlom v Bratislavskom samosprávnom kraji
  • najmenší záujem bol medzi neziskovkami so sídlom v Nitrianskom a Trnavskom kraji

„Pri schvaľovaní žiadostí o prostriedky z eurofondov zohráva úlohu viacero faktorov. Medzi ne patrí pomer medzi celkovým žiadaným objemom prostriedkov a sumou, ktorá je na konkrétnu výzvu vyčlenená. Jedným z hlavným faktorov, ktorý ne/schválenie žiadosti ovplyvňuje, je aj počet podaných projektov v tom ktorom kraji a výška žiadanej sumy,“ dodal Tamás Szőke z GrantExpert.sk.


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk