Nová výzva na rozvoj atraktivity pohraničnej oblasti s Maďarskom

Úrad vlády Maďarska v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlásili novú výzvu venovanú Zvýšeniu atraktivity pohraničnej oblasti v celkovom objeme 10 000 000 eur.

Výzva je vyhlásená v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika- Maďarsko. Ako to už pri spolupráci býva, na projekte sa musia podieľať minimálne dva subjekty (partneri). Hlavný partner môže byť verejný subjekt, rozvojová agentúra alebo organizácia cestovného ruchu a v partnerstve musí byť aj malý alebo stredný podnik.

Cieľom výzvy je zvýšenie počtu návštevníkov cezhraničného územia s Maďarskom. Pre dosiahnutie vytýčeného cieľa je v rámci výzvy podporované široké spektrum aktivít:

  • obnova menších kultúrnych pamiatok s cieľom vytvorenia kreatívnych centier
  • vybudovanie škôl v prírode a podpora outdoorových aktivít
  • podpora cezhraničných produktov cestovného ruchu spojená napr. s tvorbou mediálnej prezentácie
  • podpora kultúrne a environmentálne ústretového cestovného ruchu (napr. gastroturistika, športová turistika)
  • budovanie ekologického cestovného ruchu (napr. plánovanie a budovanie cezhraničných riečnych prievozov)
  • vybudovanie cezhraničnej zelenej infraštruktúry (napr.cyklotrasy, vodné cesty, sociálne zariadenia, prístrešky)

Atraktivitu pohraničných regiónov však nie je možné podporiť napríklad investíciami do ubytovacích a reštauračných zariadení, kultúrnych domov či rozhľadní.

Pre mikro, malé a stredné podniky je intenzita pomoci 85-90 %. Maximálny príspevok závisí od počtu malých a stredných podnikov v projekte, pričom jeho hodnota môže dosiahnuť až 660 000 eur.

Najbližší termín na podávanie žiadostí o príspevok sa končí 4.mája. Ďalšie termíny budú uzatvárané s odstupom štyroch týždňov.


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk