O dotácie na záhradné kompostéry je mimoriadny záujem, výzvu uzavrú

Vyhlasovateľ výzvy na obstaranie záhradných kompostérov navýšil indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z pôvodnej výšky 5 mil. € na 20 mil. €. Žiadosti však vysoko presiahli disponibilné zdroje.

„Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že žiadosti o nenávratný finančný príspevok, predložené v druhom kole výzvy, budú pravdepodobne neschválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených na predmetnú výzvu, a to aj v prípade, že splnia všetky podmienky poskytnutia príspevku,“ informovalo Ministerstvo životného prostredia SR.

Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.op-kzp.sk najneskôr päť pracovných dní pred uzavretím výzvy.


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk