O eurofondy sa dá žiadať aj transparentne

Pri schvaľovaní žiadostí o prostriedky z eurofondov zohráva úlohu viacero faktorov. Medzi ne patrí pomer medzi celkovým žiadaným objemom prostriedkov a sumou, ktorá je na konkrétnu výzvu vyčlenená.

„Ak je objem žiadostí výrazne vyšší, v prvom rade by mala rozhodovať kvalita podaného projektu. Netreba však zabúdať ani na jeho formálne spracovanie, vrátane všetkých požadovaných príloh,“ uviedol grantový poradca a zakladateľ portálu GrantExpert.sk Tamás Szőke.

Jedným z hlavným faktorov, ktorý ne/schválenie žiadosti ovplyvňuje, je aj počet podaných projektov v tom ktorom kraji a výška žiadanej sumy. Ako príklad môže slúžiť vyhlásená výzva na Zlepšenie konkurencieschopnosti a technologickej úrovne podnikov prostredníctvom inovácií.

Firmy z nej mohli žiadať od 100 tis. do 5 mil. € na nákup dlhodobého hmotného aj nehmotného majetku. Podmienkou bolo pre veľké firmy bolo aj zapojenie malých a stredných podnikov. Peniaze boli vyčlenené v rámci Operačného programu Vývoj a inovácie.

„Záujem o dotácie vyčlenené v rámci výzvy na technológie výrazne nepresiahol disponibilnú sumu. Preto mali firmy veľkú šancu získať príspevok z eurofondov transparentne. Stačilo mať dobre napísaný projekt,“ komentoval aktuálne čerpanie eurofondov v tejto oblasti Tamás Szőke.


Zdroj: www.ITMS2014.sk, výzva s kódom OPVaI-MH/DP/20161.2.2-02)
*Zvyšné žiadosti o dotácie v celkovej výške 95 mil. € ešte čakajú na schválenie.


Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/20161.2.2-02

Ďalšie výzvy na technológie pre podniky

Aktuálne sú ešte stále otvorené dve výzvy s podobným zameraním, zamerané výhradne na malé a stredné podniky, vrátane startupov. Celkovo je z nich možné na inovačné zámery a technológie, vrátane nákupu majetku, získať 85 mil. €.

K minulému týždňu však predstavovala suma žiadaných dotácií v oboch výzvach2+3 spolu 96 mil. €, z toho však už boli žiadosti za celkovo 4 milióny eur zamietnuté. Obe výzvy budú uzavreté 15. augusta.

Už teraz je však na august naplánovaná ďalšia výzva s podobným zameraním Podpora inovácií v existujúcich mikro-, malých a stredných podnikoch. Vyhlásiť ju má Ministerstvo hospodárstva SR a k dispozícii bude predbežne ďalších 50 mil. €.

Zdroj: www.GrantExpert.sk, záujem spolu za výzvy na nákup technológií

  1. Zlepšenie konkurencieschopnosti a technologickej úrovne podnikov prostredníctvom inovácií (OPVaI-MH/DP/20161.2.2-02)
  2. Podpora nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) – končí 15. augusta
  3. Podpora existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) – končí 15. augusta

Okrem pomeru medzi žiadanými a vyčlenenými prostriedkami v konkrétnej grantovej výzve či sídla žiadateľa rozhoduje o úspešnosti žiadosti aj kvalita spracovaného projektu.

„Najčastejším nedostatkom býva zlé vyplnenie žiadosti alebo nekvalitne spracovaný projektový zámer. Ďalším častým prípadom, pre ktorý bývajú žiadosti o eurofondy zamietnuté, je požadovanie prostriedkov na aktivity, ktoré v rámci danej výzvy nie je možné podporiť. Formálne spracovanie je preto lepšie nechať na odborníkov,“ radí T. Szőke.


Firmy budú mať šancu získať peniaze aj na zlepšenie energetickej efektívnosti

Už onedlho si budú môcť malé a stredné podniky podať žiadosti o príspevok z eurofondov na vykonanie energetických auditov. V nich bude zohrávať úlohu napríklad aj rýchlosť podania projektu, preto je dobré pripraviť sa vopred.

„Jednou z hlavných zásad pri výbere žiadostí o energetický audit bude tzv. “First in – first out“ systém, teda, kto skôr predloží žiadosť a splní všetky ostatné podmienky pre poskytnutie grantu, ten dostane dotáciu,“ vysvetľuje Tamás Szőke.

Vykonaný energetický audit je však aj pre menšie dôležitý aj z toho dôvodu, že je podmienkou pre čerpanie dotácií napríklad na zatepľovanie alebo výstavbu či modernizáciu rozvodov energie.

Práve na financovanie opatrení, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov, bude vyhlásená ďalšia eurofondová výzva. Podľa predbežných informácií by na ňu mala Slovenská inovačná a energetická agentúra vyčleniť 50 miliónov €.


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk