Prečo Centire spolupracuje s GrantExpertom?

Naši kolegovia, grantoví konzultanti, sa často stretávali s otázkou, či by nevedeli pomôcť aj menším projektom. Postupne sme v komunite grantových poradcov zistili, že tento dopyt narastá, či už sú to malé podniky, start-upy, mimovládne organizácie alebo samosprávy . Vo všetkých oblastiach je potreba rýchleho zorientovania sa v otázkach rôznych grantových zdrojov.

Rozhodnutie podporiť nápad nášho kolegu Tamása Szőkeho padlo okamžite.   S radosťou sme sa spolupodieľali na vytvorení portálu GrantExpert.sk, ktorý efektívnejšie zdieľa naše skúsenosti pomocou online sveta.

Po mesiacoch intenzívnej práce prišlo zadosťučinenie vo forme nástroja , ktorý vás zorientuje vo svete dotácií, pomôže aj poradí ako ich získať , či identifikuje  granty, ktoré môžete využiť pre váš projektový nápad. Otvorenie výziev už nemusíte pracne sledovať, ale nastavením notifikácií to za vás spraví GrantExpert.sk Keď vám príde správa o vyhlásení vášho grantu, stačí si pomocou portálu vybrať experta, ktorý vám napíše žiadosť o príspevok. A to všetko on-line.

A kto je Centire?

Spoločnosť Centire už viac ako 20 rokov poskytuje poradenské služby na Slovensku. Zameriavame sa na regionálny rozvoj, podporu podnikania a spoločenské inovácie.

Naše grantové poradenstvo je založené na dôkladnej sektorovej znalosti, ktorú úspešne kombinujeme so znalosťou pravidiel a postupov pre čerpanie finančných prostriedkov z dostupných grantových a dotačných zdrojov.

Odbornosť je základ, ale zanietenie posúva vpred.
Tamás Szőke

Tamás Szőke

Spoluzakladateľ portálu

Tamás Szőke

Spoluzakladateľ portálu
Tamás Szőke

Tamás je realista
a verí tomu, že eurofondy na Slovensku sa dajú zreformovať iba prostredníctvom výrazných inovácií zo súkromného sektora.

Email:
Phone:

Ako strojca myšlienky a spoluzakladateľ portálu GrantExpert sa Tamás venuje tak trochu všetkému – od vymýšľania nových služieb a funkcionalít cez výber expertov až po osobné konzultácie s klientmi. Je presvedčený, že projekt GrantExpert je práve tým riešením, ktoré zjednoduší prácu grantovej komunity a bude slúžiť ako katalyzátor pre zlepšenie trhového prostredia v grantovom poradenstve.

Maroš Janovič

Maroš Janovič

Grantový expert

Maroš Janovič

Grantový expert
Maroš Janovič

Marošov individuálny prístup ku špecifickým potrebám klienta priniesol výborné výsledky v získavaní podpory zo štrukturálnych fondov.

Email:
Phone:

Maroš je súčasťou tímu grantového poradenstva, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti z projektového manažmentu. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty zamerané na občiansku infraštruktúru a vybavenosť, životné prostredie, kultúru, elektronizáciu služieb pre územné samosprávy a inovatívne technológie pre malé a stredné podniky.

Lenka Chovancová Ťupeková

Lenka Chovancová Ťupeková

Grantová expertka

Lenka Chovancová Ťupeková

Grantová expertka
Lenka Chovancová Ťupeková

Lenka je ochotná vyvinúť maximálne úsilie k dosiahnutiu vašich cieľov. Pozitívnym myslením vytvára excelentné pracovné prostredie.

Email:
Phone:

Lenka už takmer desať rokov pomáha podnikateľom nastaviť pre biznis tie správne ciele a získať tých správnych investorov. Je certifikovaným projektovým manažérom podľa IPMA štandardov. Pre vaše projekty vyhodnotí investičné zámery a projektové riziká. Vypracuje atraktívne biznis plány a pripraví finančné analýzy pre vaše projekty financované z fondov EÚ alebo iných externých zdrojov.

Viliam Záhumenský

Viliam Záhumenský

Analytik a editor

Viliam Záhumenský

Analytik a editor
Viliam Záhumenský

Viliamov záujem o dianie v regiónoch ho priviedol až k projektu GrantExpert, ku ktorému sa pripojil mesiac po jeho spustení.

Email:
Phone:

Viliam je editor a analytik portálu GrantExpert.sk. Stará sa o dopyty klientov, podieľa sa na tvorbe obsahu portálu, spoluorganizuje školenia a sleduje informácie zo sveta grantov. Na prácu v oblasti grantov ho pripravilo štúdium regionálneho rozvoja na Univerzite Komenského, kde sa v rámci pracovnej skupiny spolupodieľal na tvorbe strategického dokumentu pre samosprávu.

Prečo spolupracovať s Centire?

Pracujeme so zanietením

Každý projekt je pre nás novou výzvou, do ktorej vkladáme svoje srdce. Žijeme s vami a hľadáme riešenia, ktoré prekonajú vaše očakávania.

Podporíme vás pri rozvoji

Ukážeme vám nové smery pre rozvoj organizácie, poskytneme vám správne informácie pre rozhodovanie, aby ste sa vydali najlepším smerom.

Zhmotňujeme nápady

Vďaka našim skúsenostiam a inovatívnosti vieme oživiť vaše nápady.

Sme vytrvalí

Naše riešenia prinášajú klientom reálne výsledky, a preto vás podporujeme pri ich aplikácii do praxe.

Môžete nám dôverovať

Môžete sa na nás spoľahnúť, že splníme, na čom sme sa dohodli.

Uplatňujeme princíp Value for money

Ponúkame Vám reálnu pridanú hodnotu za prijateľnú cenu.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk