Návrh opatrení vlády na pomoc ekonomike SR

Vláda SR a ústredný krízový štáb SR prijali a prijímajú opatrenia na spomalenie šírenia vírusu COVID-19 v Slovenskej republike. Cieľom opatrení je urýchlene podporiť finančnú kondíciu, likviditu a peňažný tok podnikov a zamestnancov, zabrániť kolapsu podnikateľského prostredia a zachovať strategické a kritické procesy nutné pre zvládnutie šírenia vírusu COVID-19 so zachovaním stability a minimalizácie paniky.

Medzi opatreniami sú napríklad:

  • Odklad povinnosti podať riadne daňové priznanie pre fyzické a právnické osoby, z doterajšieho 31. 3. 2020 na 30. 6. 2020 na základe oznámenia daňového subjektu, a to aj v prípade ak bolo daňové priznanie podané v riadnom termíne.
  • Odklad povinnosti zaplatiť daň všetkými daňovníkmi do 30. 6. 2020
  • Predĺženie lehoty na zaplatenie colného dlhu na 30 – 45 dní pre dovozcov suroviny pre výrobu z tretích krajín
  • Úplne oslobodenie miezd zamestnancov od sociálnych, zdravotných odvodov a dane z príjmu u tých zamestnávateľov, ktorí nemôžu alebo nedokážu prideľovať zamestnancom prácu z dôvodu dodržiavania príkazu zastavenia/zatvorenia prevádzky z dôvodu preventívnych karanténnych opatrení alebo poklesu objednávok v priamej súvislosti s nimi.
  • Odklad úhrady všetkých povinných platieb sociálnych a zdravotných odvodov za obdobie od marca 2020 do júna 2020 (3 mesiace) pre právnické osoby a SZČO.
  • Automatické predĺženie platnosti technickej kontroly a emisnej kontroly pre vozidlá, ktorým sa skončila platnosť technickej kontroly a emisnej kontroly od 13. 3. 2020 (vrátane) o tri mesiace, do 12. 6. 2020.
  • A ďalšie.

Viac informácií

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk