Ministerstvá majú možnosť stimulovať rozvoj rôznorodých aktivít zo svojich rozpočtov. Pozrite si zamerania výziev vyhlásených ministerstvami.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Finančné dotácie z tohto ministerstva sa zameriavajú na regionálne školstvo, vysoké školy, šport, deti a mládež .

mprv_logo
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Hlavným cieľom dotácií je podporiť aktivity v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve.

logo_a_ministerstvo4
Ministerstvo kultúry SR

Kultúrne poukazy, kultúra znevýhodnených skupín či Obnovme si svoj dom. Všetky tieto dotačné programy sú financované zo zdrojov Ministerstva kultúry SR.

Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR

Priama podpora ministerstva smeruje do rozvoja sociálnych služieb, ochrany detí a sociálnej kurately, rekondičných aktivít, edičnej činnosti, humanitárnej pomoci a rodovej rovnosti.

Ministerstvo spravodlivosti SR
Svoje financie rozdeľuje na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmi, xenofóbie, antisemitizmu a všetkým ďalším prejavom intolerancie.
Ministerstvo financií SR

Ministerstvo podporuje projekty zamerané na kultúru, spoločenské alebo športové akcie, rekonštrukciu verejných budov, rozvodov, komunikácií a osvetlenia.

Úrad vlády SR

Úrad vlády podporuje projekty zamerané na kultúru národnostných menšín, interetnický a interkultúrny dialóg. Nezabúda ani na rozvoj pohybových a športových aktivít.

Ministerstvo vnútra SR

Minsiterstvo vnútra SR podporuje projekty zamerané na bezpečnosť cestnej premávky, boj proti kriminalite, ochranu pred požiarmi či šport.

Ministerstvo hospodárstva SR
Svoje financie rozdeľuje na na podporu malých a stredných podnikateľov, rozvoj priemyselnej výroby či likvidáciu starých banských diel.
Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk