Vyššie územné celky poskytujú finančné príspevky zo svojho rozpočtu na rozvoj aktivít a služieb v samosprávnom kraji. Pozrite si aktuálne výzvy z Banskobystrického, Bratislavského, Košického, Nitrianskeho, Prešovského, Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského samosprávneho kraja.

Banskobystrický samosprávny kraj

Cieľom dotácií je rozvoj všeobecne prospešných služieb, podnikania, zamestnanosti a rozvoja cestovného ruchu v kraji.

Bratislavský samosprávny kraj

Bratislavský samosprávny kraj podporuje rozvoj športu, turizmu a kultúry. Nezabúda ani na ochranu životného prostredia a rozvoj vidieka.

Košický samosprávny kraj

Tak ako aj iné kraje, aj Košický kraj smeruje svoje financie na podporu mládeže a kultúry na svojom území.

Nitriansky samosprávny kraj

Dôležitú súčasť podpory Nitrianskeho kraja tvoria investície do rozvoja miestnych akčných skupín, zdravotnej starostlivosti, kultúry a športu.

Prešovský samosprávny kraj
Financie sú rozdelené do programov na podporu športu, kultúry a sociálnych služieb. Z nich môžu byť podporené aktivity ako výstavba nových ihrísk, revitalizácia pamiatok či rekonštrukcia sociálnych zariadení.
Trenčiansky samosprávny kraj

Dotačné zdroje sú investované do všeobecne prospešných služieb, voľnočasových a vzdelávacích aktivít a na podporu športových, kultúrnych a sociálnych projektov.

Trnavský samosprávny kraj

Zdravie, prevencia chorôb, pomoc pre sociálne odkázaných občanov, kultúra či šport. Aj tieto aktivity môžu byť podporené z financií Trnavského samosprávneho kraja.

Žilinský samosprávny kraj

Kraj poskytuje individuálne dotácie na realizáciu všeobecno prospešných cieľov. Podporuje aj riešenie komunitných potrieb v regióne či realizáciu cieľov a opatrení vyplývajúcich z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk