Nadácia Orange zriadila Fond pomoci

V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa Nadácia Orange rozhodla otvoriť Fond pomoci. Jeho cieľom je podporiť organizácie a zariadenia, ktoré prispievajú k riešeniu nepriaznivej, problematickej situácie vzniknutej v dôsledku šírenia vírusu, ale i súvisiacej s nevyhnutnými opatreniami pre zamedzenie jeho šírenia. Otvorenou grantovou výzvou chceme prispieť k zabezpečeniu nevyhnutnej materiálnej podpory, personálnych kapacít, ale aj prípadnej adaptácii organizácií a zariadení na túto situáciu s cieľom predchádzať rizikám spojeným s útlmom ich činnosti a tým ohrozením ich ďalšieho fungovania a zabezpečenia poskytovania služieb ich klientom. Viac informácií

Zdroj: Orange.sk

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk