Môžem aj ja získať granty?

Overte si bezplatne vašu oprávnenosť pre získanie grantov s GrantExpertom

K tomu, aby ste získali granty a dotácie z „eurofondov“ musíte spĺňať dve hlavné skupiny podmienok oprávnenosti:

1. Formálne kritéria oprávnenosti žiadateľa
2. Oprávnenosť vášho projektu (na základe podmienok, ktoré určuje samotná výzvy)

Overovač vyhodnocuje, či spĺňate základné formálne kritéria žiadateľa o granty. Čím viac týchto podmienok alebo kritérií splníte, tým lepšie je váš subjekt pripravený získať grant. Nesplnenie jednej alebo viacerých podmienok môže viesť k vylúčeniu žiadateľa z procesu hodnotenia.

GrantExpert zisťuje oprávnenosť subjektu na základe vyhodnotenia dát z verejne dostupných zdrojov. Ide o voľne dostupné registre a databázy, ako napríklad: obchodný register, register daňových dlžníkov, databáza EDES, Sociálna poisťovňa a ďalšie.

Ak spĺňate všetky formálne podmienky, váš rating je 100 %. Ide o percentuálne hodnotenie vašej pripravenosti získať grant alebo dotáciu. Overovač oprávnenosti vám zároveň ukáže, ktoré kritériá musíte splniť, aby bola vaša šanca získať grant čo najvyššia.

Zaregistrujte sa a overovač oprávnenosti budete mať k dispozícii ZADARMO priamo vo svojom profile na portáli.

Overiť moju oprávnenosť

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk