Plán obnovy

V najbližších rokoch by na Slovensko malo prísť viac ako 6 miliárd z Plánu obnovy. Ten je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré zlepšia životnú úroveň Slovenska. Plán obnovy bol koncom apríla 2021 zaslaný Európskej komisii.

Obnova po kríze má byť posilnená prostredníctvom opatrení pokrývajúcich týchto šesť pilierov: zelená transformácia; digitálna transformácia; nteligentný, udržateľný a inkluzívny rast vrátane hospodárskej súdržnosti, pracovných miest, produktivity, konkurencieschopnosti, výskumu, vývoja a inovácií a dobre fungujúceho vnútorného trhu so silnými MSP; sociálna a územná súdržnosť; zdravie a hospodárska, sociálna a inštitucionálna odolnosť, s cieľom okrem iného zvyšovať pripravenosť na krízy a schopnosť reakcie na krízy, a politiky pre budúcu generáciu, deti a mládež, ako sú vzdelávanie a zručnosti. Viac informácií o Pláne obnovy nájdete v zázname z nášho nedávneho webinára.

V čom sú odlišné financie z Plánu obnovy a financie z eurofondov? Všetky informácie o rozdieloch ale aj prepojeniach medzi týmito dvoma nástrojmi nájdete v našom článku s názvom Plán obnovy – paralely a rozdiely so svetom eurofondov.

Konkrétne opatrenia z Plánu obnovy

Plán obnovy bude okrem viacerých dôležitých reforiem zameraný na investície, ktoré sa priamo či nepriamo dotknú nás všetkých. Vďaka tomu budú k dispozícii dotácie na podnikanie ale aj dotácie pre mestá a obce či ďalšie subjekty. V tomto zozname nájdete niekoľko najzaujímavejších opatrení:

 1. Obnova rodinných domov
 2. Obnova škôl, internátov ale aj verejných historických a pamiatkovo chránených budov
 3. Odstraňovanie bariér v budovách škôl
 4. Výstavba nových cyklotrás
 5. Modernizácia železníc
 6. Rekonštrukcia nemocníc a digitalizácia zdravotníctva
 7. Rozširovanie kapacít materských škôl
 8. Zníženie regulačného zaťaženia podnikateľov
 9. Rozvoj infraštruktúry pre alternatívne formy dopravy
 10. Zlepšenie ochrany a transformácia Národných parkov
 11. Podpora digitálnych technológií a výskumu

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk