Pomôžte s nami jednorodičovským rodinám

Portál Grantexpert a poradenská spoločnosť Centire v spolupráci s Akadémiou sociálnej ekonomiky a partnermi vyhlasujú výzvu, v ktorej hľadajú inovatívne riešenia problémov rodín s jedným rodičom*. Rodiny s jedným rodičom sú dlhodobo vystavené riziku chudoby a sociálneho vylúčenia, pričom prebiehajúca pandémia ich problémy ešte prehĺbila. Na darcovskom portáli ĽudiaĽuďom.sk je cez 1000 výziev od rodičov samoživiteľov, predovšetkým od matiek, ktoré sa v dôsledku pandémie ocitli v zúfalej situácii. Niektoré prišli o prácu, iné sa musia postarať o deti, ktoré po zatvorení škôl zostali doma, takže nemôžu pracovať naplno a uživiť rodinu. Viacerým rodinám hrozí, že nebudú mať peniaze ani na nájom a viaceré slobodné matky sa už spolu s deťmi ocitli v krízových centrách.

Domácnosť, ktorá sa ocitne v nepriaznivej sociálnej situácii s nízkym príjmom alebo bez príjmu, má možnosť požiadať o poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi. Rodičia, ktorí v dôsledku pandémie stratili príjem, sa môžu uchádzať aj o SOS dotáciu. Ďalšou možnosťou je dotácia na podporu humanitárnej pomoci, ktorá sa podľa zákona poskytuje v krízových alebo mimoriadne nepriaznivých životných situáciách, akou je aj súčasná pandémia. Žiadna z týchto foriem pomoci však nie je stabilnou náhradou príjmu pre rodičov, ktorí v dôsledku pandémie prišli o prácu alebo môžu pracovať len čiastočne, pretože sa musia starať o deti, ktoré zostali doma. Preto hľadáme riešenia a nápady, ktoré pomôžu zlepšiť ich životnú situáciu.

Čo teda hľadáme?

Jednorodičovské rodiny sú vystavené celému spektru problémov a existujúce formy pomoci nepostačujú.

 • Hľadáme a podporíme preto najlepšie riešenia, ktoré pomôžu zlepšiť situáciu týchto rodín a detí v nich. Napríklad v oblasti flexibility práce, bývania, nákupu potravín, sociálno-právneho poradenstva, pomoci pri výučbe alebo opatrovaní detí a podobne.
 • Hľadáme a podporíme aj neziskové organizácie a iniciatívy, ktoré sa v tejto oblasti už angažujú v teréne (od distribúcie rúšok cez nákupy jedla až po pomoc pri výučbe detí) a chcú svoje služby sprofesionalizovať alebo naškálovať na väčšie územie alebo väčší počet klientov, ale chýbajú im financie.
 • Hľadáme aj firmy, ktoré sú ochotné pomôcť týmto rodinám (či už službami alebo produktami alebo vytváraním flexibilných pracovných príležitostí alebo práce na doma).
Kto sa môže zapojiť do akcelerátora?

Zapojiť sa môžu:

 • občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, registrované sociálne podniky, firmy v širšom kontexte sociálnej ekonomiky
 • cirkvi, farnosti, cirkevné zbory, cirkevné organizácie a pod.
 • vyššie územné celky, mestá a obce
 • iné (škola, centrum voľného času, start-upy, študenti, …)
Čo získajú najlepšie nápady?

Najlepší nápad získa finančný grant od Nadácie Slovenskej sporiteľne vo výške 5.000 EUR na rozbehnutie nápadu a vybrané projekty získajú bezplatnú účasť v akcelerátore, ktorý im pomôže zrealizovať navrhované riešenia v praxi a možnosť mediálnej a finančnej podpory Slovenskej sporiteľne (napr. úver až do výšky 500.000 EUR bez poplatku a úroku).

Ako sa zapojiť?

Podmienkou zapojenia do súťaže je vyplnenie a odoslanie prihlášky vrátane anotácie projektu. Uzávierka prihlášok je predĺžená až do 10.10.2021.

Prihlásiť sa

Ako vyberieme najlepších?

V prvom kole overíme splnenie formálnych podmienok výzvy. V druhom kole vyberieme 10 najlepších projektov. V treťom kole týchto žiadateľov vyzveme na online prezentáciu ich činnosti a predkladaného projektu, ktorá sa uskutoční v prvej polovici októbra. Na základe online prezentácie vyhlásime víťaza a vybrané projekty, ktorých pozveme do akcelerátora a začneme spolupracovať na ich realizácii.

Aké termíny si je potrebné pamätať?
 • 8. 7. 2021: otvorenie výzvy: úvodný webinár
 • 10. 10. 2021: uzatvorenie výzvy
 • 11. 10. 2021: 1. kolo – administratívna kontrola projektov
 • 12. – 13. 10. 2021: 2. kolo – výber top 10 projektov
 • 18. – 22. 10. 2021 : 3. kolo –  online prezentácie prihlásených projektov (konkrétny dátum bude upresnený s každým prihláseným uchádzačom individuálne)
 • 25. 10. 2021: vyhlásenie víťazov výzvy
 • 01. 11. 2021 – 28. 01. 2022: akcelerátor projektov
Ambasádori výzvy:
 • Lucia Ďuriš Nicholsonová, predsedníčka výboru pre zamestnanosť a sociálne veci EP
 • Barbara Henterová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne
 • Roland Kyška, riaditeľ portálu Ľudiaľudom.sk
 S kým budú víťazné nápady spolupracovať?

Grantexpert s.r.o. je portál zameraný na komplexné grantové poradenstvo. Od vyhľadania vhodných dotácií, cez konzultácie až po vypracovanie finálnej žiadosti o grant. Na portáli môžete objavovať možnosti financovania pre podnikateľov, samosprávy a neziskový sektor, ako aj zadať prípravu žiadosti o grant vybranému grantovému expertovi.

Spoločnosť Centire s.r.o. už 25 rokov poskytuje poradenstvo na Slovensku. Zameriava sa na regionálny rozvoj, podporu podnikania a spoločenské inovácie. Za svoje poslanie považuje prinášanie inovatívnych myšlienok a zmysluplných riešení.

Akadémia sociálnej ekonomiky má za cieľ podporovať rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku a pomôcť sociálnym podnikateľom pri realizácii spoločensko-prospešných podnikateľských aktivít. Chce tak prispievať k vytváraniu zodpovednejšej, rovnocennejšej a spravodlivejšej spoločnosti.

Nadácia Slovenskej sporiteľne vznikla v novembri 2004. Od 1. januára 2005 podporuje vzdelávanie, sociálnu pomoc a zdravie, ochranu životného prostredia, šport a kultúru. Jej cieľom je prispievať k lepšiemu životu a rozvoju občianskej spoločnosti na Slovensku. Prostredníctvom podpory verejnoprospešných projektov chceme dosiahnuť kvalitatívne zmeny v oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci, tvorby a ochrany životného prostredia, športu a kultúry.

Ľudiaľudom.sk je internetový portál, ktorý umožňuje ľuďom v núdzi, neziskovým organizáciám, záujmovým i cirkevným združeniam, školám či samosprávam jednoducho si zaregistrovať výzvu na svoju podporu. Darcovia môžu výzvy podporiť priamo na portáli a to cez internetbanking alebo zo svojej platobnej karty. Celý proces prebieha na webe a je pod kontrolou verejnosti. Darcovstvo cez ĽudiaĽuďom.sk je nielen transparentné, ale aj adresné. Všetky služby na portáli sú navyše zadarmo.

V prípade ďalších otázok kontaktujte:

Pozrite si záznam z webinára o výzve nájdete tu: https://youtu.be/fRe_ZxyUhuE

*Jednorodič je dospelá osoba, ktorá žije s nezaopatreným dieťaťom alebo deťmi v spoločnej domácnosti a v tejto domácnosti nežije s manželkou, manželom, partnerom alebo partnerkou, s ktorým by spoločne vychovávali deti. Na Slovensku je ich cca 150 tisíc, tento problém sa týka cca 200 tisíc detí, pričom výdavky na starostlivosť o deti a ich vzdelávanie pohlcuje cca 20% príjmov domácnosti (čo je najviac v EÚ po Cypre).


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk