Pozvánka na informačné semináre k programu Európa pre občanov

Organizácia Európsky kontaktný bod Slovensko pozýva záujemcov na informačné semináre k septembrovej uzávierke výziev programu Európa pre občanov. Semináre budú zamerané na programové opatrenia Družobné partnerstvá miest a Siete medzi mestami.

Z opatrenia Družobné partnerstvá miest môžu oprávnení žiadatelia získať granty vo výške 25 000 € na podporu projektov, ktoré spájajú občanov z partnerských miest. Cieľom je snaha mobilizovať občanov na miestnej úrovni a na úrovni Únie, aby sa zapájali do diskusií o konkrétnych otázkach európskej politickej agendy.

Oprávnenými žiadateľmi sú v tomto programovom opatrení mestá, obce, asociácie partnerských miest, regionálne združenia alebo mimovládne organizácie reprezentujúce záujmy miestnej samosprávy. Projekty by mal zahŕňať samosprávy minimálne z dvoch účastníckych krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EÚ.

V rámci opatrenia Siete medzi mestami môžu obce a združenia, ktoré dlhodobo spolupracujú na spoločnej téme, získať prostriedky na vytvorenie siete medzi mestami s cieľom zabezpečiť väčšiu udržateľnosť svojej spolupráce.

Na podporu projektov v rámci tohto opatrenia môžu oprávnení žiadatelia získať granty v maximálnej výške 150 000 €. Každý projekt by mal pritom zahŕňať samosprávy minimálne zo štyroch účastníckych krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EÚ.

Miesta a termíny, v ktorých sa budú informačné semináre konať, nájdete tu.

Organizátorom podujatí je  Európsky kontaktný bod. Ide o informačno-konzultačné miesto, ktoré poskytuje informácie o programe Európa pre občanov a konzultuje budúce projekty so žiadateľmi o grant. Funkciu kontaktného bodu pre program na Slovensku plní okrem iných úloh Národné osvetové centrum. Európsky kontaktný bod je súčasťou siete 28 podobných kancelárií v Európe.


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk