Webinár: 1,2,3 Granty

Vydajte sa s nami na dobrodružnú objavnú cestu za grantovým poznaním. Na konci výpravy sa už v džungli eurofondov, dotácií a grantov tak ľahko nestratíte.

Neziskové organizácie, samosprávy, ale aj súkromné spoločnosti sa majú každoročne možnosť uchádzať o desiatky miliónov eur z eurofondov a iných grantových zdrojov určených na financovanie rozvojových projektov. Viete kde a ako hľadať informácie o dotačných zdrojoch a o ich vhodnosti pre vaše zámery?Tento webinár vám pomôže odhaliť taje nenávratného financovania tým, že vás vybaví praktickými zručnosťami a znalosťami, ktoré sú potrebné na porozumenie „eurofondštiny“ a pochopenie procesu získavania nenávratnej finančnej pomoci z verejných zdrojov.

V rámci webináru sa naučíte

  • porozumieť základnej terminológií v oblasti nenávratného financovania
  • zorientovať sa v dostupných dotačných zdrojoch
  • aké sú základné podmienky, ktoré musíte spĺňať pre čerpanie nenávratného financovania
  • čo je to projekt a aké sú jeho základné obsahové prvky
  • ako prebieha proces prípravy, výberu a realizácie projektov

Pre koho je webinár určený

Pre laickú verejnosť z verejného, súkromného aj neziskového sektora. Medzi predchádzajúcimi účastníkmi školenia boli, zamestnanci samospráv, neziskových organizácií, ako aj podnikatelia.

Tento webinár sa už bohužiaľ usktočnil.

Chceli by ste mať k dispozícii náš archív webinárov?

Viac informácií

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk