Pre COVID-19 ponúka VÚB odklad splátok

V prípade, že zvažujete odklad splátok kvôli zníženiu príjmov či tržieb, ktoré spôsobila aktuálna situácia alebo preventívne opatrenia okolo ochorenia COVID-19, VÚB banka je pripravená poradiť a pomôcť s celým procesom.

SPOTREBNÉ ÚVERY

Žiadosť môžno podať v ktorejkoľvek pobočke a postupne bude možnosť aj cez call centrum. O odklad splátok je možné požiadať len na spotrebiteľskom úvere, ktorý nie je poistený pre prípad schopnosti splácať úver. Ak je spotrebiteľský úver poistený je potrebné zároveň požiadať aj o zrušenie poistenia. Žiadosť o odklad splátok je možné podať za predpokladu, že klient nemešká viac ako jednu splátku na úvere a na ostatných produktoch vo VÚB nie je v omeškaní viac ako 60 dní.

HYPOTEKÁRNE ÚVERY:

V prípade, že sa klient dostane v súvislosti s nových ochorením COVID-19 do situácie keď nie je možné úver splácať v stanovenom termíne a v potrebnej výške, môže požiadať o úplný odklad splátok na 2 až 6 mesiacov. Žiadosť môžno podať v ktorejkoľvek pobočke banky. Splátky poistného dohodnuté v rámci úverovej zmluvy pri zmluvnom poistení nehnuteľnosti, domácnosti a úveru je potrebné počas úplného odkladu splátok naďalej splácať. O odklad splátok je možné požiadať na všetkých typoch hypoték pokiaľ je úver vyčerpaný a zrealizovaný vklad záložného práva (zapísaná ťarcha). Zároveň platí, že v čase podania žiadosti o odklad splátky nie je na úvere žiadne omeškanie v splácaní.

Viac informácií

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk