Plánujete čerpať, alebo už čerpáte, nenávratné dotácie z fondov EÚ alebo zo štátneho rozpočtu?
Potom by ste mali poznať nový, tzv. protischránkový zákon, ktorý zaviedol Register partnerov verejného sektora.

Pretože rozumieme problematike eurofondov, dokážeme vás previesť celým procesom rýchlo a za výhodnú cenu.

Kto sa musí zapísať do registra?

 • Partnerom verejného sektora s povinnosťou zápisu do registra je prijímateľ podpory (z fondov EÚ, zo štátneho rozpočtu), ako aj dodávateľ/subdodávateľ. Základom registrácie je uvedenie fyzických osôb, ktoré partnerov zapísaných v RPVS reálne ovládajú, alebo ktorým plynú z týchto partnerov majetkové výhody (tzv. koneční užívatelia výhod).

Kto sa nemusí zapísať do registra?

Povinnosť registrácie sa nevzťahuje na súkromné subjekty, ktoré plánujú čerpať finančné prostriedky:

 • jednorazovo neprevyšujúce sumu 100 000 eur alebo
 • v úhrne za kalendárny rok neprevyšujúce sumu 250 000 eur, ak sa jedná o opakujúce sa plnenia

Dokedy treba uskutočniť zápis do registra?

 • Najneskôr deň pred podpisom zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov (platí, ak máte záujem získať prostriedky z výziev vyhlásených po 1.2.2017 a aj z výziev, ktoré neboli k tomuto dátumu uzatvorené).
Možné sankcie v prípade nesplnenia povinnosti zápisu do registra
 • Neuzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.
 • Poskytovateľ neposkytne nárokovanú platbu a môže odstúpiť od zmluvy o poskytnutí grantu.
 • Hrozí odňatie získaného hospodárskeho prospechu, nadobudnutého na základe prijatej dotácie. Ak ho nie je možné určiť, registrujúci orgán uloží pokutu  od 10 000 eur až do 1 000 000 eur. Registrujúci orgán uloží aj pokutu štatutárnemu orgánu partnera verejného sektora, a to každému jeho členovi jednotlivo (v prípade kolektívnych orgánov).

Prečo registrácia od GrantExpert.sk?

 • Registráciu nerealizujete vy ako partner verejného sektora, ale vykonáva ju za vás oprávnená osoba, ktorou môže byť: advokát, notár, audítor, daňový poradca, banka, ktorá má miesto podnikania alebo sídlo na území SR.
 • Naši GrantExperti rozumejú problematike eurofondov, takže vás do posledného detailu pripravíme na všetky dopady registrácie na vaše projekty financované z fondov EÚ.
 • Navyše vám sprostredkujeme cenovo výhodný zápis do registra prostredníctvom advokátskej kancelárie HKP Legal, s.r.o.

Cena za zápis do RPVS od GrantExpert.sk

 • Od 490 eur – táto cena platí predovšetkým v prípadoch jednoduchej majetkovej a riadiacej štruktúry spoločnosti
 • Vyplňte, prosím, nezáväzný objednávkový formulár a my vám obratom zašleme cenovú ponuku a informácie o ďalšom postupe.


  Tu zvoľte dátum, do ktorého je potrebné realizovať zápis do registra. Registrový súd vykoná zápis v lehote 5 pracovných dní

  Oboznámil som sa a súhlasím s obchodnými podmienkami

  Vaše osobné údaje (potrebné pre realizáciu služby) sú u nás v bezpečí a budeme (Grantexpert s. r. o.) ich spracovávať na základe vášho súhlasu podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať spôsobom uvedeným v zásadách ochrany osobných údajov (zaslaním e-mailu alebo odkliknutím odhlasovacieho odkazu v doručenom e-maile).

  Súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov spoločnosťou Grantexpert s. r. o. na účely ich poskytnutia spoločnosti HKP Legal, s.r.o., ktorá poskytnuté osobné údaje ďalej spracúva za účelom poskytovania právnych služieb v súvislosti s registráciou v RPVS.

  Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk