Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

Neziskovky žiadajú z eurofondov vyše 30 mil. €

Mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú občianskou spoločnosťou a bojom proti korupcii, podali hneď v prvom kole žiadosti o dotácie vo výške cez 30 miliónov eur. Tri eurofondové výzvy sú zamerané na zvyšovanie participácie verejnosti na správe vecí verejných.

Ďalšie tri výzvy sú zamerané na tvorbu lepších verejných politík a podporu transparentnosti vo verejnej správe. V rámci Operačného programu Efektívna verejná správa bolo pritom na všetkých šesť výziev vyčlenených celkovo 15 mil. €.

„Ak je objem žiadostí výrazne vyšší, v prvom rade by mala rozhodovať kvalita podaného projektu. Netreba však zabúdať ani na jeho formálne spracovanie, vrátane všetkých požadovaných príloh,“ uviedol grantový poradca a zakladateľ portálu GrantExpert.sk Tamás Szőke.

Výzvy sa líšia tematikou a miestom realizácie projektov. Ministerstvo vnútra SR ako vyhlasovateľ z nich plánuje podporiť projekty zamerané na monitoring korupčného správania vo verejnej správe či hodnotenie aktivít verejných inštitúcií.

Žiadatelia môžu získať podporu aj na aktivity smerujúce k zapájaniu širšej verejnosti do odbornej diskusie, zvyšovanie kvality verejnej diskusie o verejných politikách a na návrhy antikorupčných nástrojov a sprístupňovanie dokumentov a dát širokej verejnosti.

Minimálna výška príspevku na jeden projekt je stanovená na 100 tis. € a maximálna na 400 tis. €.

V 1. kole na podávania žiadostí:

  • celkovo neziskovky predložili 116 projektov spolu za 32,95 mil. €
  • priemerná výška rozpočtu na jeden projekt dosiahla 284,05 tis. €
  • najviac projektov predložili neziskovky so sídlom v Bratislavskom samosprávnom kraji
  • najmenší záujem bol medzi neziskovkami so sídlom v Nitrianskom a Trnavskom kraji

„Pri schvaľovaní žiadostí o prostriedky z eurofondov zohráva úlohu viacero faktorov. Medzi ne patrí pomer medzi celkovým žiadaným objemom prostriedkov a sumou, ktorá je na konkrétnu výzvu vyčlenená. Jedným z hlavným faktorov, ktorý ne/schválenie žiadosti ovplyvňuje, je aj počet podaných projektov v tom ktorom kraji a výška žiadanej sumy,“ dodal Tamás Szőke z GrantExpert.sk.


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk