Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

Na modernizáciu škôl v Bratislavskom kraji je vyčlenených až 40 miliónov

granty pre školyZákladné školy v Bratislavskom samosprávnom kraji majú možnosť získať peniaze z eurofondov na rekonštrukciu či modernizáciu priestorov a ďalšie stavebno-technické úpravy. V rámci iniciatívy REACT-EU je na tieto účely z programu IROP k dispozícii až 40 miliónov eur. Peniaze by mali byť čiastočnou odpoveďou na dlhodobé problémy kapacít škôl v Bratislavskom regióne.

Kľúčovým cieľom výzvy je pomôcť riešiť nedostatok miest v základných školách. Školy môžu získať na jeden projekt až 3 milióny eur. Výzva sa v rámci podmienok sústredí na investície do SMART škôl, teda škôl, ktoré budú centrom vzdelávania, voľnočasových aktivít, kultúry a športu. Oprávnenými žiadateľmi sú obce ako zriaďovateľ základnej školy, mestská časť hlavného mesta SR Bratislavy ako zriaďovateľ základnej školy.

Podporené môžu byť tieto aktivity:

  • výstavba nových objektov
  • rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou či zmenou dispozície objektov
  • výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ
  • výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky
  • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov základných škôl vo vzťahu k rozširovaniu ich kapacítách


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk