Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

Pozvánka na informačné semináre k programu Európa pre občanov

Organizácia Európsky kontaktný bod Slovensko pozýva záujemcov na informačné semináre k septembrovej uzávierke výziev programu Európa pre občanov. Semináre budú zamerané na programové opatrenia Družobné partnerstvá miest a Siete medzi mestami.

Z opatrenia Družobné partnerstvá miest môžu oprávnení žiadatelia získať granty vo výške 25 000 € na podporu projektov, ktoré spájajú občanov z partnerských miest. Cieľom je snaha mobilizovať občanov na miestnej úrovni a na úrovni Únie, aby sa zapájali do diskusií o konkrétnych otázkach európskej politickej agendy.

Oprávnenými žiadateľmi sú v tomto programovom opatrení mestá, obce, asociácie partnerských miest, regionálne združenia alebo mimovládne organizácie reprezentujúce záujmy miestnej samosprávy. Projekty by mal zahŕňať samosprávy minimálne z dvoch účastníckych krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EÚ.

V rámci opatrenia Siete medzi mestami môžu obce a združenia, ktoré dlhodobo spolupracujú na spoločnej téme, získať prostriedky na vytvorenie siete medzi mestami s cieľom zabezpečiť väčšiu udržateľnosť svojej spolupráce.

Na podporu projektov v rámci tohto opatrenia môžu oprávnení žiadatelia získať granty v maximálnej výške 150 000 €. Každý projekt by mal pritom zahŕňať samosprávy minimálne zo štyroch účastníckych krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EÚ.

Miesta a termíny, v ktorých sa budú informačné semináre konať, nájdete tu.

Organizátorom podujatí je  Európsky kontaktný bod. Ide o informačno-konzultačné miesto, ktoré poskytuje informácie o programe Európa pre občanov a konzultuje budúce projekty so žiadateľmi o grant. Funkciu kontaktného bodu pre program na Slovensku plní okrem iných úloh Národné osvetové centrum. Európsky kontaktný bod je súčasťou siete 28 podobných kancelárií v Európe.


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk