Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

Nová výzva na rozvoj atraktivity pohraničnej oblasti s Maďarskom

Úrad vlády Maďarska v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlásili novú výzvu venovanú Zvýšeniu atraktivity pohraničnej oblasti v celkovom objeme 10 000 000 eur.

Výzva je vyhlásená v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika- Maďarsko. Ako to už pri spolupráci býva, na projekte sa musia podieľať minimálne dva subjekty (partneri). Hlavný partner môže byť verejný subjekt, rozvojová agentúra alebo organizácia cestovného ruchu a v partnerstve musí byť aj malý alebo stredný podnik.

Cieľom výzvy je zvýšenie počtu návštevníkov cezhraničného územia s Maďarskom. Pre dosiahnutie vytýčeného cieľa je v rámci výzvy podporované široké spektrum aktivít:

  • obnova menších kultúrnych pamiatok s cieľom vytvorenia kreatívnych centier
  • vybudovanie škôl v prírode a podpora outdoorových aktivít
  • podpora cezhraničných produktov cestovného ruchu spojená napr. s tvorbou mediálnej prezentácie
  • podpora kultúrne a environmentálne ústretového cestovného ruchu (napr. gastroturistika, športová turistika)
  • budovanie ekologického cestovného ruchu (napr. plánovanie a budovanie cezhraničných riečnych prievozov)
  • vybudovanie cezhraničnej zelenej infraštruktúry (napr.cyklotrasy, vodné cesty, sociálne zariadenia, prístrešky)

Atraktivitu pohraničných regiónov však nie je možné podporiť napríklad investíciami do ubytovacích a reštauračných zariadení, kultúrnych domov či rozhľadní.

Pre mikro, malé a stredné podniky je intenzita pomoci 85-90 %. Maximálny príspevok závisí od počtu malých a stredných podnikov v projekte, pričom jeho hodnota môže dosiahnuť až 660 000 eur.

Najbližší termín na podávanie žiadostí o príspevok sa končí 4.mája. Ďalšie termíny budú uzatvárané s odstupom štyroch týždňov.


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk