Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

Na podporu inteligentných inovácií v priemysle pôjde 30 mil. €

Ministerstvo hospodárstva SR v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle. Na tieto aktivity vyčlenilo 30 miliónov eur.

V rámci výzvy môžu firmy požiadať o príspevok na nákup dlhodobého majetku na podporu zavedenia inteligentných riešení v rámci existujúcej prevádzky. Môže napríklad o zariadenia určené na digitalizáciu a automatizáciu výrobného procesu, systémy riadenia životného cyklu výrobku, alebo na zavedenie exponenciálnych technológií a rozšírenej reality. Žiadateľ o grant môže realizovať aj opatrenia súvisiace so zabezpečením kybernetickej bezpečnosti.

Výška dotácie je stanovená v rozmedzí 100 tis. € – 2 mil. €. Miera podpory závisí od veľkosti podniku a miesta realizácie projektu, ktoré môže byť na území SR mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola je 30. apríla, druhého kola potom 31. júla 2018. Žiadateľ môže v rámci predmetnej výzvy predložiť iba jednu žiadosť.


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk