Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

Výzva pre sociálne podniky

Portál Grantexpert a poradenská spoločnosť Centire v spolupráci s Akadémiou sociálnej ekonomiky a partnermi vyhlasujú výzvu, v ktorej hľadajú inovatívne projekty sociálneho podnikania so širokým spoločenským dosahom. Cieľom je pomôcť rozvoju perspektívnych sociálnych podnikov – či už existujúcich alebo záujemcov o sociálne podnikanie.

Čo môžu sociálne podniky získať?

Tri vybrané sociálne podniky získajú bezplatné poradenstvo v rozsahu 40 hodín v jednej z uvedených aktivít, prípadne ich kombinácie:

  • príprava žiadosti pre aktuálne vyhlásenú výzvu Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka (NFP) a Investičná pomoc pre sociálne podniky – návratná pomoc (úver)
  • príprava alebo úprava biznis plánu
  • realizácia už schváleného projektu
  • prípadne iná forma spolupráce podľa potrieb sociálneho podniku (napr. analýza trhu, získanie štatútu registrovaného sociálneho podniku a pod.)

Všetky prihlásené sociálne podniky zároveň získajú možnosť ďalšej bezplatnej poradenskej podpory v oblasti zamestnávania ľudí zo znevýhodnených skupín v rámci medzinárodného projektu* Social Impact Vouchers a vzdelávania v Akadémii sociálnej ekonomiky.

Ako sa zapojiť?

Do výzvy sa môže zapojiť každý sociálny podnik uvedený v Registri sociálnych podnikov vedenom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ale aj sociálny podnik v štádiu registrácie alebo taký, ktorý uvažuje o registrácii. Podmienkou zapojenia do súťaže je vyplnenie a odoslanie prihlášky vrátane anotácie projektu, resp. opisu oblasti, v ktorej sociálny podnik hľadá pomoc. Uzávierka prihlášok bola 9.2.2021.

Ako vyberieme najlepších?

V prvom kole overíme splnenie podmienok výzvy zo strany prihlásených projektov. V druhom kole vyberieme 12 najlepších projektov. V treťom kole týchto žiadateľov vyzveme na online prezentáciu ich činnosti a predkladaného projektu, ktorá sa uskutoční v druhej polovici februára. Na základe online prezentácie vyhlásime tri víťazné sociálne podniky, s ktorými budeme spolupracovať na ich ďalšom rozvoji v rozsahu výzvy. Podporené sociálne podniky sa tak môžu stať vzorom a príkladom dobrej praxe v oblasti sociálneho podnikania.

Aké termíny si je potrebné pamätať?

  •  9. 2. 2021: uzávierka prihlášok
  • 10. 2. 2021: 1.kolo – administratívna kontrola prihlásených projektov
  • 11. -12. 2. 2021: 2. kolo – výber 12 najlepších projektov
  • 15. 2. -26. 2. 2021: 3. kolo – online prezentácie sociálnych podnikov (konkrétny dátum bude upresnený s každým vybratým sociálnym podnikom individuálne)
  • 26. 2. 2021: vyhlásenie víťazov výzvy
  • marec – apríl 2021: realizácia poradenstva pre sociálne podniky

S kým budú víťazné sociálne podniky spolupracovať?

Grantexpert s.r.o. je portál zameraný na komplexné grantové poradenstvo. Od vyhľadania vhodných dotácií, cez konzultácie až po vypracovanie finálnej žiadosti o grant. Na portáli môžete objavovať možnosti financovania pre podnikateľov, samosprávy a neziskový sektor, ako aj zadať prípravu žiadosti o grant vybranému grantovému expertovi.

Spoločnosť Centire s.r.o. už 25 rokov poskytuje poradenstvo na Slovensku. Zameriava sa na regionálny rozvoj, podporu podnikania a spoločenské inovácie. Za svoje poslanie považuje prinášanie inovatívnych myšlienok a zmysluplných riešení.

Akadémia sociálnej ekonomiky má za cieľ podporovať rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku a pomôcť sociálnym podnikateľom pri realizácii spoločensko-prospešných podnikateľských aktivít. Chce tak prispievať k vytváraniu zodpovednejšej, rovnocennejšej a spravodlivejšej spoločnosti.

 

V prípade ďalších otázok kontaktujte Ľubomíra Billého: lubomir.billy@centire.com, 0903 415 872.

 

výzva pre sociálne podniky

 

 

 

 

 

 

 

*Projekt SOCIAL IMPACT VOUCHERS je financovaný v rámci programu Interreg Central Europe a realizuje sa v období 03/2019 – 02/2022. Viac informácií o projekte nájdete na: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SIV-.html alebo na https://www.pracavkocke.sk/o-projekte 


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk