Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

Vyhodnotenie Výzvy pre sociálne podniky

Portál Grantexpert a poradenská spoločnosť Centire, v spolupráci s Akadémiou sociálnej ekonomiky a partnermi vyhlásili začiatkom Februára výzvu, v ktorej hľadali inovatívne projekty sociálneho podnikania, so širokým spoločenským dosahom. Cieľom bolo pomôcť rozvoju perspektívnych sociálnych podnikov – či už existujúcich alebo záujemcov o sociálne podnikanie.

Uvedené sa podarilo, a v uplynulom týždni sme vybrali projekty s perspektívou do budúcnosti. Veľmi radi by sme sa na tomto mieste  poďakovali všetkým, ktorí sa zapojili do Výzvy pre sociálne podniky. Bolo to naozaj náročné rozhodovanie a najradšej by sme pomohli všetkým prihláseným projektom. Každý finálový projekt bol niečím zaujímavý a zaslúžil by si podporu v ďalšom rozvoji.

Na základe online prezentácií sa výberová komisia rozhodla podporiť tri sociálne podniky, resp. projekty, ktoré získavajú poradenstvo v rozsahu 40 hodín:

  1. Matky v práci
  2. A2i s.r.o. – Služby so srdcom
  3. Obec Veľké Turovce – BioBylinkáreň

Okrem troch víťazov sa komisia rozhodla oceniť ešte jeden projekt – SVDM Baterkáreň, ktorý získava poradenskú podporu v rozsahu 20 hodín.

Ostatným finálovým projektom by sme radi odporučili obrátiť sa na Regionálne centrá sociálnej ekonomiky, kde Vám bezplatne poradia ohľadom registrácie sociálneho podniku, jej výhod a možnej podpory zo strany štátu, ako aj ohľadom aktuálnej výzvy Investičná pomoc. Ďalšiu pomoc môžete využiť v rámci Programu pre neziskové organizácie a subjekty sociálnej ekonomiky, ktorý realizuje Slovenská sporiteľňa. Radi Vám poskytnú konzultácie k biznis plánu a projekcii príjmov a výdavkov potrebných k schváleniu úveru, resp. finančného nástroja potrebného k získaniu IP SR – nenávratná zložka. Odporúčame sledovať aj Akadémiu sociálnej ekonomiky ohľadom možnosti zapojiť sa do inkubátora.

Na portáli Grantexpert sa aj naďalej oplatí sledovať zaujímavé webináre či školenia, ale aj granty a dotácie, do ktorých sa môžu potenciálni žiadatelia zapojiť. V prípade záujmu vieme tiež ponúknuť individuálnu konzultáciu.

Na záver by sme sa Vám radi poďakovali za Vašu činnosť, ktorou prispievate k pozitívnym zmenám v našej spoločnosti. Budeme sa snažiť hľadať ďalšie možnosti podpory pre realizáciu Vašich nápadov.


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk