Talentcentrum pomáha žiakom základných škôl

Talentcentrum je pre žiakov skvelá príležitosť zistiť, ktorým smerom sa bude uberať ich budúca kariéra. Žiaci 8. a 9. ročníka základnej školy majú možnosť zistiť na čo majú talent a v čom vynikajú. Dozvedia sa zároveň viac o sebe, čo ich baví a ako svoje schopnosti a zručnosti využiť. Okrem toho im program poskytne inšpirácie a pomôcky, aby sa vedeli rozhodnúť o budúcom vzdelávaní, s perspektívou uplatnenia v povolaní.

Prostredníctvom videí a dotazníkov žiaci získajú komplexné informácie a možnosti pre konkrétne odpovede na otázky týkajúce sa ich predstáv o štúdiu a práci. Program je dostupný online. Stačí sa zaregistrovať a ďalej postupovať podľa jednotlivých krokov. Súčasťou ponuky je aj individuálna konzultácia pre zákonných zástupcov žiakov. Diskusiou s konzultantom Talentcentra rodičia získajú informácie o využití výstupov svojho žiaka v rámci absolvovaných zisťovaní schopností a zručností a ich využití pri kariérovom zameraní.

Program Talentcentra je zameraný na:

talentcentrum

  • rozvoj talentu a sebapoznávania
  • zisťovanie záujmov a zručností žiaka
  • informácie o budúcej možnej kariére
  • pochopenie možností vzdelávacieho systému
  • predstavenie trendov na trhu práce

Žiaci oceňujú najmä:

  • inovatívnu, zážitkovú formu
  • nový pohľad na možnosti prepojenia vzdelávania a kariéry
  • dostupnosť informácií pre všetkých žiakov
  • pomoc pri rozhodovaní

 

Viac informácií o projekte, ktorý realizuje spoločnosť Centire v spolupráci so ŠIOV nájdete na webe Duál v Kocke.

 


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk