Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

Projekt, program a portfólio

V tejto časti si predstavíme, aký je rozdiel medzi projektom, programom a portfóliom.

Projekt je sériou jedinečných, komplexných a prepojených aktivít, ktoré majú spoločný cieľ alebo účel a musia byť uskutočnené v určitom konkrétnom čase, v rámci rozpočtu a podľa špecifikácie. Projekt je teda dočasná aktivita zameraná na tvorbu alebo vývoj, špecifického produktu alebo služby.

Teraz si zopakujeme, že projekt má dosiahnuť svoje ciele a zámery v určitom čase s presne špecifikovanými finančnými a personálnymi zdrojmi.

Medzi ďalšie charakteristiky projektu patrí:

· jedinečná organizácia štruktúry a procesov projektu
· premenlivá interdisciplinárna spolupráca zvyčajne nezohraných partnerov
· istá miera rizika a neistoty a ostatné

Projektom teda môžeme napríklad nazvať váš interný projekt nového odmeňovania zamestnancov alebo projekt financovaný z fondov EÚ.

Ďalej si predstavíme Program.

Program sa odlišuje od projektu a to tým, že je väčší a môže sa skladať z viacerých projektov.

Program je sériou projektov s podobným cieľom.Príkladom môže byť stavebná spoločnosť, ktorá vytvorí program, ktorého zámerom je vybudovať priemyselný technologický park a ktorý sa bude skladať z viacerých samostatných projektov.   

Program je teda séria projektov, ktorých ciele spolu prispievajú k spoločnému celkovému cieľu, a to buď  na úrovni sektora, krajiny alebo dokonca aj viacerých krajín.

Príkladom programu sú všetky dotačné a grantové schémy.

A tretím P je Portfólio.

Portfólio je súbor projektov alebo programov, ktoré sú zhrnuté do jedného súboru kvôli ich kontrole, koordinácii a optimalizácii pridelenia prostriedkov v rámci trvalej organizácie, alebo jej časti. Nemusia však mať vzájomné technologické alebo organizačné nadväznosti.

Ako príklad portfólia môžeme uviesť napríklad projektovú kanceláriu fungujúcu na univerzite.

Projekt, program a portfólio

V tejto časti si predstavíme, aký je rozdiel medzi projektom, programom a portfóliom.

Projekt je sériou jedinečných, komplexných a prepojených aktivít, ktoré majú spoločný cieľ alebo účel a musia byť uskutočnené v určitom konkrétnom čase, v rámci rozpočtu a podľa špecifikácie. Projekt je teda dočasná aktivita zameraná na tvorbu alebo vývoj, špecifického produktu alebo služby.

Teraz si zopakujeme, že projekt má dosiahnuť svoje ciele a zámery v určitom čase s presne špecifikovanými finančnými a personálnymi zdrojmi.

Medzi ďalšie charakteristiky projektu patrí:

· jedinečná organizácia štruktúry a procesov projektu
· premenlivá interdisciplinárna spolupráca zvyčajne nezohraných partnerov
· istá miera rizika a neistoty a ostatné

Projektom teda môžeme napríklad nazvať váš interný projekt nového odmeňovania zamestnancov alebo projekt financovaný z fondov EÚ.

Ďalej si predstavíme Program.

Program sa odlišuje od projektu a to tým, že je väčší a môže sa skladať z viacerých projektov.

Program je sériou projektov s podobným cieľom.Príkladom môže byť stavebná spoločnosť, ktorá vytvorí program, ktorého zámerom je vybudovať priemyselný technologický park a ktorý sa bude skladať z viacerých samostatných projektov.   

Program je teda séria projektov, ktorých ciele spolu prispievajú k spoločnému celkovému cieľu, a to buď  na úrovni sektora, krajiny alebo dokonca aj viacerých krajín.

Príkladom programu sú všetky dotačné a grantové schémy.

A tretím P je Portfólio.

Portfólio je súbor projektov alebo programov, ktoré sú zhrnuté do jedného súboru kvôli ich kontrole, koordinácii a optimalizácii pridelenia prostriedkov v rámci trvalej organizácie, alebo jej časti. Nemusia však mať vzájomné technologické alebo organizačné nadväznosti.

Ako príklad portfólia môžeme uviesť napríklad projektovú kanceláriu fungujúcu na univerzite.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk