Vláda schválila opatrenia na boj s COVID-19 financované z eurofondov

Vláda sa dohodla na tom, že na boj s pandémiou COVID-19 presunie z eurofondov viac ako 1,2 miliardy eur. Peniaze, ktoré ešte nie sú zazmluvnené budú smerovať do piatich oblastí. Na podporu zdravotníckeho systému by podľa schváleného materiálu malo ísť 249,20 milióna eur, na podporu udržania zamestnanosti je to takmer 507 miliónov eur + 100 miliónov eur z prioritnej osi Zamestnanosť v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Okrem toho plánuje vláda podporiť mikro, malé a stredné podniky sumou 330,20 milióna eur a 51 miliónov eur má ísť na podporu zložiek integrovaného záchranného systému. Zvyšok, takmer 115 miliónov eur je vyčlenených na iné opatrenia smerujúce k zmierneniu dosahov pandémie ochorenia COVID-19.

Vláda sa ďalej dohodla na tom, že v prípade, ak opatrenia budú pre krízu spôsobenú pandémiou koronavírusu nedostatočné, budú premiestnené ďalšie zdroje v rámci jednotlivých operačných programov. Ministerstvá by v tomto zmysle mali vypracovať analýzu ďalších možností realokácie financií.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk