Vyhodnotenie Výzvy pre sociálne podniky

Portál Grantexpert a poradenská spoločnosť Centire, v spolupráci s Akadémiou sociálnej ekonomiky a partnermi vyhlásili začiatkom Februára výzvu, v ktorej hľadali inovatívne projekty sociálneho podnikania, so širokým spoločenským dosahom. Cieľom bolo pomôcť rozvoju perspektívnych sociálnych podnikov – či už existujúcich alebo záujemcov o sociálne podnikanie.

Uvedené sa podarilo, a v uplynulom týždni sme vybrali projekty s perspektívou do budúcnosti. Veľmi radi by sme sa na tomto mieste  poďakovali všetkým, ktorí sa zapojili do Výzvy pre sociálne podniky. Bolo to naozaj náročné rozhodovanie a najradšej by sme pomohli všetkým prihláseným projektom. Každý finálový projekt bol niečím zaujímavý a zaslúžil by si podporu v ďalšom rozvoji.

Na základe online prezentácií sa výberová komisia rozhodla podporiť tri sociálne podniky, resp. projekty, ktoré získavajú poradenstvo v rozsahu 40 hodín:

  1. Matky v práci
  2. A2i s.r.o. – Služby so srdcom
  3. Obec Veľké Turovce – BioBylinkáreň

Okrem troch víťazov sa komisia rozhodla oceniť ešte jeden projekt – SVDM Baterkáreň, ktorý získava poradenskú podporu v rozsahu 20 hodín.

Ostatným finálovým projektom by sme radi odporučili obrátiť sa na Regionálne centrá sociálnej ekonomiky, kde Vám bezplatne poradia ohľadom registrácie sociálneho podniku, jej výhod a možnej podpory zo strany štátu, ako aj ohľadom aktuálnej výzvy Investičná pomoc. Ďalšiu pomoc môžete využiť v rámci Programu pre neziskové organizácie a subjekty sociálnej ekonomiky, ktorý realizuje Slovenská sporiteľňa. Radi Vám poskytnú konzultácie k biznis plánu a projekcii príjmov a výdavkov potrebných k schváleniu úveru, resp. finančného nástroja potrebného k získaniu IP SR – nenávratná zložka. Odporúčame sledovať aj Akadémiu sociálnej ekonomiky ohľadom možnosti zapojiť sa do inkubátora.

Na portáli Grantexpert sa aj naďalej oplatí sledovať zaujímavé webináre či školenia, ale aj granty a dotácie, do ktorých sa môžu potenciálni žiadatelia zapojiť. V prípade záujmu vieme tiež ponúknuť individuálnu konzultáciu.

Na záver by sme sa Vám radi poďakovali za Vašu činnosť, ktorou prispievate k pozitívnym zmenám v našej spoločnosti. Budeme sa snažiť hľadať ďalšie možnosti podpory pre realizáciu Vašich nápadov.


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk