Výzvu na podporu kreatívneho priemyslu v BSK uzavrú

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR informovalo, že plánuje ukončením 2. hodnotiaceho kola výzvu na Podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom samosprávnom kraji uzavrieť.

Dôvodom je očakávané vyčerpanie finančných prostriedkov, ktoré boli na výzvu vyčlenené.

„Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola, t. j. 29. september 2017, je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratnej finančnej podpory. Po termíne uzavretia uvedenej výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie,“ informovalo MH SR v rámci predmetnej výzvy.

Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk.

Na výzvu boli vyčlenené 4 milióny €. Minimálna výška dotácie bola stanovená na 20 tis. € na projekt, maximálna potom 200 tis. €.

Zámerom výzvy je stimulovať inovácie v podnikateľských aktivitách kreatívneho priemyslu založené na kreativite, tvorivosti, zručnostiach a talente.  Predmetom projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity musí byť nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu žiadateľa, resp. pri inovácii produkčného procesu.

Súčasne môže žiadateľ v rámci projektu realizovať aj zavádzanie nástrojov elektronického podnikania, marketingové aktivity v oblasti kreatívneho priemyslu a zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov v oblasti kreatívneho priemyslu.


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk