Výzvy na podporu inovácií, výskumu a vývoja majú vyhlásiť v júli

Zrušené výzvy na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 a OPVaI-MH/DP/2017/2.2.2-06) by malo Ministerstvo hospodárstva SR opätovne vyhlásiť v júli tohto roka.

Vyplýva to z aktualizovaného harmonogramu na predkladanie žiadostí o granty z Operačného programu Výskum a Inovácie.

Rezort hospodárstva SR obe výzvy zrušil 5. mája 2017. Dôvodom bola potreba zmeniť podmienky poskytnutia príspevku v časti týkajúcej sa oprávnenosti aktivít projektov.

„Snahou MH SR bude v maximálnej možnej miere zachovať všetky ostatné podmienky poskytnutia príspevku výzvy bezo zmeny,“ informovalo pri zrušení ministerstvo.

Výzvy budú zamerané na priemyselný výskum, experimentálny vývoj, ochranu práv duševného vlastníctva (výlučne pre malé a stredné podniky) a realizáciu inovačných opatrení.

Pre menej rozvinuté regióny bola pôvodne vyčlenená suma 200 miliónov € a pre Bratislavský kraj prostriedky vo výške 17 miliónov €.

 


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk