Webinár: Nástroje dobrého obstarávania

Ďalší zo série webinárov zameraných na pomoc samosprávam sa bude týkať opäť verejného obstarávania. Jeho cieľom je ukázať, že existujú aj formy verejného obstarávania, ktoré podporujú výber dlhodobých a hodnotných riešení. Diskutujúci na konkrétnych príkladoch ich skutočného použitia v praxi poukážu na ekonomické prínosy, ako aj dosahy na rozvoj regiónu. Najmä v súčasnej dobe je správne zvažovať všetky možnosti ako otvoriť obstarávania subjektom, ktoré pri klasických súťažiach do procesov ani nevstupujú a obstarávateľ tak často prichádza o možnosť získať naozaj najlepšie riešenie.

Venovať sa budeme najmä súťažiam návrhov, ale aj prípravným trhovým konzultáciám a hodnoteniu kvality.Spoločne sa pozrieme na reálne skúsenosti s inovatívnymi formami obstarávania, kde dostávajú priestor zástupcovia kultúrneho a kreatívneho priemyslu či podnikatelia na regionálnej úrovni. Rozmanité zloženie hostí je zárukou toho, že o informácie ale aj praktické rady nebude núdza. Webinár sa uskutoční už najbližší piatok 17. júla o 10:00.

obstarávanie

Tematické okruhy:

 • Prípravné trhové konzultácie
  • podstata postupu, výhody, odporúčania a možnosti konzultácií overené v praxi
 • Hodnotenie kvality
  • podpora obstarávateľov k hodnoteniu kvality, v praxi overená koncepcia hodnotenia realizačného tímu a skúsenosti s praktickým využitím metódy BVA (Best Value Approach/Best Value Procurement)
 • Súťaž návrhov
  • podstata architektonických súťaží návrhov, forma a procesný postup
  • úspešné príklady vybraných súťaží o návrh v ČR
  • úloha Slov. komory architektov pri súťažiach návrhov a odporúčania na spoluprácu, resp. odporúčania na proces (skúsenosti, najčastejšie otázky, najčastejšie pochybenia, dobré riešenia)

Disktujúcimi budú:

 • Ondrej Čurilla, vedúci advokát špecializujúci sa verejné obstarávanie, hlavne obstarávanie komplexných plnení či obstarávanie koncepčnými postupmi. V rámci svojej praxe sa zúčastnil realizácie rady pilotných projektov a aplikoval radu nástrojov efektívneho verejného obstarávania ako sú prípravné trhové konzultácie, hodnotenie kvality vrátane modelu BVA, spoločensky zodpovedné obstarávanie, horizontálna a cezhraničná spolupráca (verejných) obstarávateľov, zavedenie kvalifikačného systému dodávateľov atď.
 • Kamila Kulhánková, senior advokátka so zameraním na verejný sektor, s unikátnou expertízou v oblasti dotácií a súťaží návrhov. V rámci svojej praxe v oblasti architektonických súťaží o návrh sa zúčastnila prípravy a organizácie súťaže na železničnú stanicu, administratívnu budovu krajskú nemocnicu či budovu univerzity.
 • Miroslav Vodák, architekt, člen platformy CBArchitektura a predseda Komisie pre architektúru a územné plánovanie mesta České Budějovice. V rámci svojej profesnej praxe sa venuje propagácii architektúry verejných stavieb a verejného priestoru a organizácii architektonických súťaží.
 • Ján Kapec, senior advokát so zameraním najmä na verejné obstarávanie, PPP projekty, právo stavebné a právo nehnuteľností, súdne spory a správne právo. Podieľal sa na mnohých významných verejnoprávnych a PPP projektoch realizovaných na Slovensku a v tejto oblasti sa venuje tiež prednáškovej a publikačnej činnosti.
 • Martin Zaiček, samostatný odborný referent pre architektonické súťaže v Slovenskej komore architektov, zodpovedá za komunikáciu s vyhlasovateľmi architektonických súťaží a za konzultácie k nim

Kedy a kde?

 • v piatok 17. júla 2020
 • od 10:00 do 11:00 hod.
 • webinár sa uskutoční ONLINE (najneskôr 24 hodín pred začiatkom webinára dostanete na mail všetky potrebné inštrukcie)

Za koľko?

 • webinár bude ZDARMA

 


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk