Webinár pre samosprávy: Ako prekonať následky koronakrízy?

V súčasnosti začali viaceré mestá, obce či samosprávy všeobecne, prijímať prvé reštrikčné opatrenia rôzneho charakteru. Ide najmä o prevenciu pred možnými ekonomickými dopadmi a následkami koronakrízy. Už dnes je dôležité zamýšľať sa, aké kroky bude treba podniknúť v nasledujúcich mesiacoch. Vďaka skúsenostiam s ekonomickou krízou z rokov 2008 – 2010 máme lepšiu predstavu ako túto situáciu prekonať. Zároveň sa môžeme oprieť aj o všeobecne platné pravidlá pre krízový manažment, ktoré sú nápomocné bez ohľadu na to či ide o malú obec alebo veľké mesto. Toto všetko bude predmetom webinára, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 11. 6. 2020 o 13:00.

Témy diskusie:

  • Krízová komunikácia
  • Smart prístupy a krízové opatrenia
  • Šetrenie a vytvorenie podmienok pre budúci rast
  • Ako nastaviť interné procesy v rámci samospráv
  • Ktoré sú kľúčové ekonomické parametre
  • Čo hrozí pri nezvládnutí krízového obdobia

Špeciálnym hosťom webinára bude Marcel Para, ktorý ma dlhoročné skúsenosti s krízovým manažmentom. Ako krízový manažér pracoval na mnohých projektoch – od vybudovania Televízie JOJ, reštrukturalizáciu STV, až po prebudovanie regionálnych vodární a kanalizácií. Bol externým konzultantom pre mesto Trenčín a manažérom viacerých samosprávnych projektov. V posledných rokoch koordinoval niekoľko smart projektov, ktoré spájajú technologicko-ekonomický a manažérsky pohľad.

Kedy a kde?

  • vo štvrtok 11. júna 2020
  • od 13:00 do 14:00 hod.
  • webinár sa uskutoční ONLINE (najneskôr 24 hodín pred začiatkom webinára dostanete na mail všetky potrebné inštrukcie)

Za koľko?

  • webinár bude ZDARMA

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk