Webinár: Aktuálne trendy v kariérovom poradenstve

Tento krát vám prinášame zaujímavý webinár z oblasti školstva a vzdelávania, organizovaný našou partnerskou organizáciou Centire, ktorá sa podieľala aj na projekte Duálneho vzdelávania. Témou webinára bude kariérové poradenstvo z pohľadu súčasných trendov a čo tieto trendy znamenajú pre rozhodovanie žiakov.

Venovať sa budeme príprave žiakov na budúce povolania, ukážeme si ako sa žiaci rozhodujú a kto ich ovplyvňuje. Dozviete sa aj na akých princípoch funguje Talentcentrum a čo z jeho aktivít je možné aplikovať pri práci v škole. Prezentovať budeme aj užitočné nástroje pre pedagógov pri práci výchovného a kariérového poradcu. Viac sa dozviete v utorok 16. februára 2021.

Témy webinára:

 • Aké sú súčasné trendy v kariérovom poradenstve v slovenskej legislatíve
 • Kariérové poradenstvo ako orientácia na zmenu
 • Zameranie aktivít Talentcentra
 • Ako pomôcť žiakom pri rozhodovaní s výberom školy a povolania
 • Ako využiť nové poznatky v praxi

Webinár povedie:

 • Mgr. Michal Hacaj, psychológ
  • Michal pracoval ako školský psychológ na gymnáziu v Bratislave. Popri práci v škole sa venoval prevencii kyberšikany, ako lektor viedol besedy na školách pre deti a učiteľov. Piaty rok sa venuje práci s rodinami s hyperaktívnymi deťmi. Podieľa sa na metodike a aktivitách Talentcentra, realizuje vzdelávanie pre výchovných a kariérových poradcov na základných a stredných školách. Momentálne je frekventantom psychoterapeutického výcviku v Gestalt modalite v Inštitúte pre výcvik v Gestalt terapii v Prahe.

Kedy a kde:

 • V utorok 16. 2. 2021
 • od 13:00 do 15:00 hod.
 • Webinár bude vysielaný prostredníctvom platformy ZOOM

Za koľko:

 • Cena webináru: 9,90 €

Objednať

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk