Webinár: Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou v čase koronakrízy

Niet pochýb, že súčasná koronakríza má výrazný dopad aj na samosprávy. Tie musia naďalej plniť svoje úlohy, medzi ktoré patrí napríklad obstarávanie zákaziek. Pri mestách a obciach ide väčšinou o zákazky s nízkou hodnotou. Práve takéto zákazky budú predmetom webinára, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 18. 6. 2020. Počas webinára si navyše prakticky ukážeme dištančné otváranie ponúk a povieme si viac o najčastejších problémoch zákaziek s nízkou hodnotou.

Na webinári sa dozviete:

  • Ako zabezpečiť obstaranie zákazky s nízkou hodnotou (nielen) v čase koronakrízy
  • Viac o dištančnom otváraní ponúk
  • Aké sú najčastejšie problémy zákaziek s nízkou hodnotou

Disktujúcimi budú:

  • JUDr. Juraj Tkáč – pôsobí ako konzultant a expert na verejné obstarávanie. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. Pôsobil tiež ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny. Je spoluautorom čerstvej príručky Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi. V rámci svojej publikačnej činnosti je tiež spoluautorom alebo autorom mnohých ďalších publikácií týkajúcich sa práva a verejného obstarávania.
  • PhDr. Matúš Džuppa, LL.M. – odborník v oblasti verejného obstarávania, expert zadávania zákaziek realizovaných podľa zmluvných pravidiel FIDIC. Je tvorcom a prevádzkovateľom informačného systému na elektronickú komunikáciu podľa §20 zákona o verejnom obstarávaní ELENA

Kedy a kde?

  • vo štvrtok 18. júna 2020
  • od 10:00 do 11:00 hod.
  • webinár sa uskutoční ONLINE (najneskôr 24 hodín pred začiatkom webinára dostanete na mail všetky potrebné inštrukcie)

Za koľko?

  • webinár bude ZDARMA

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk