Žiadosť o grant (nenávratný finančný príspevok) sa pripravuje v nasledujúcich krokoch:

1. Tvorba projektového zámeru

Proces prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) sa začína tvorbou projektového zámeru. Zhmotnite vaše prvotné úvahy do podoby projektového zámeru. Výsledkom má byť zrozumiteľný, merateľný a dosiahnuteľný plán, ktorý pomôže implementovať váš zámer. Projektový zámer by mal vychádzať zo strategických zámerov organizácie a získanie grantu by malo byť nástrojom pomáhajúcim jeho implementácii.

2. Výber vhodného grantu

Ďalším kľúčovým krokom k získaniu eurofondov je nájsť vhodný grantový zdroj. Grantové zdroje a dotácie z eurofondov už nemusíte zložito hľadať. Stačí zadať svoj mail a aktuálne grantové výzvy vám budeme zasielať bezplatne. Nenechajte si ujsť žiadnu novú výzvu!

 

abcd3. Napísanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP)

Základným predpokladom pre získanie grantu alebo nenávratného finančného príspevku z eurofondov je napísanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Grantexpert.sk je tím skúsených grantových expertov a s prípravou žiadosti vám radi pomôžeme. Napíšte nám na ahoj@grantexpert.sk alebo si o príprave žiadosti prečítajte viac.

Prehliadka GrantExpert

Využite výhody portálu Grant Expert naplno
Registrácia klienta na GrantExpert.sk
Vyplnenie profilu na GrantExpert.sk
Zadanie projektového zámeru
Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk