Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

Webinár: Novinky vo verejnom obstarávaní

Novela zákona o verejnom obstarávaní bola schválená Národnou radou SR začiatkom októbra 2021. Okrem iného by mala zjednodušovať pravidlá pre nakupovanie za verejné peniaze tak, aby neboli ohrozené práva podnikateľov.

Od marca 2022 sa teda menia pravidlá verejného obstarávania a to pre všetky súťaže, nielen tie eurofondové. Pripravte sa na tieto zmeny dostatočne včas a zistite, aké zmeny prináša novela vo verejnom obstarávaní. Už vo štvrtok 4. novembra 2021, vám na webinári odhalíme nielen samotné novinky, ale upozorníme vás aj na súvislosti, ktoré tieto zmeny so sebou prinášajú.

projektTémy webinára:

 • Zmena limitov
  • Aký vplyv má zmena limitov na všetky informačné povinnosti verejného obstarávateľa vo vzťahu k zmeneným limitom? (novela nemá účinnosť od začiatku roka)
  • Aký vplyv má zrušenie EKS na počítanie limitov v rámci roka 2022?
 • Zákazky s nízkou hodnotou 
  • Kedy musí, kedy môže a kedy nemusí verejný obstarávateľ využiť Elektronickú platformu pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou?
 • Podlimitné zákazky (len cez elektronickú platformu)
  • Ako bude vyzerať obchodovanie na Elektronickej platforme, čo môžu uchádzači rozporovať v rámci Elektronickej platformy?
  • Zmeny a novinky pri podávaní a vybavovaní žiadostí o nápravu
 • Nadlimitné zákazky
  • Zmeny v spôsobe vyhodnotenia ponúk, (super) reverzné verejné obstarávanie, povinné kvóty pre zelené zákazky, (ne)zrušenie Rady UVO a revízne postupy vo verejnom obstarávaní

Lektor:

 • JUDr. Juraj Tkáč PhD. – je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní – komentár, Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku. Okrem toho je spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám – komentár a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie – právo a prax vo vydavateľstve Wolters Kluwer. Pôsobil tiež ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny a pôsobí ako predseda Únie profesionálov verejného obstarávania.

Kedy a kde?

 • Vo štvrtok, 4. 11.  2021
 • Čas: 9:00 – 14:30 (webinár bude rozdelený do 3 blokov s menšími prestávkami a jednou väčšou prestávkou na obed)
 • Z webinára bude spravený aj kompletný videozáznam

Za koľko?

 • Cena webinára: 79,90 € s DPH (66,58 € bez DPH)

Objednať


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Webinár: Využitie otvorených dát ITMS pre vaše projekty

Zistite ako využiť otvorené dáta pre vaše projekty a predbehnite konkurenciu!

ITMS je portál, cez ktorý sa spravuje „celý balík peňazí z eurofondov“. Okrem toho, že plní účel nástroja na evidenciu, implementáciu a monitorovanie projektov obsahuje aj modul otvorených dát. Tu sa zbierajú všetky podstatné informácie o výzvach, projektoch, dodávateľoch, faktúrach, či aktuálne hodnoty ešte nevyčerpaných financií v grantoch. Sú v nich ukryté mnohé cenné informácie a my vám pomôžeme s ich odkrývaním.

Naším cieľom je, aby ste na konci dňa mali jasnú predstavu o fungovaní otvorených dát ITMS a ich využití vo vašej firme, samospráve či škole. Nie ste IT-čkár a pojmy ako JSON alebo API vám nič nehovoria? Nevadí. Toto školenie je určené aj pre ľudí bez IT-zázemia. Všetko vám vysvetlíme a pomôžeme vám zorientovať sa.

Naučíme vás:

 • Čo sú otvorené dáta ITMS
 • Ako funguje API otvorených dát ITMS a aké tabuľky a údaje je možné z neho získať
 • Ako sa zorientovať v získaných tabuľkách a informáciách
 • Ako sa pripojiť na API otvorených dát ITMS
 • Vo voľne dostupnom nástroji Microsoft PowerBI Desktop vám ukážeme ako vizualizovať získané dáta
 • Naučíme vás vyskladať si vlastné prehľady, nedostupné vo webovom rozhraní ITMS

Kedy a kde?

 • Vo štvrtok 14. 10. 2021
 • 10:00 – 12:00
 • Podujatie sa uskutoční ONLINE

Za koľko?

 • Cena je 99 € 59,90 €

Objednať

ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Webinár: Podpora mladých a malých poľnohospodárov

Poľnohospodárstvo a jeho rozvoj je téma, ktorá v spoločnosti rezonuje zo všetkých strán. Na najbližších GranTalks si do detailu rozoberieme nové výzvy zamerané na podporu podnikateľskej činnosti mladých poľnohospodárov a malých poľnohospodárskych podnikov. Na výzvy je vyčlenených spolu takmer 18 miliónov eur a granty budú prerozdelené naprieč Slovenskom od Bratislavského až po Košický samosprávny kraj. Okrem webináru organizuje portál Grantexpert.sk k týmto výzvam aj intenzívny mentoringový program nazvaný „Projektová fabrika“ pre tých, ktorí si chcú svoj projekt podať sami.

Všetky informácie o výzvach, ale aj o Projektovej fabrike pre mladých a malých poľnohospodárov sa dozviete na našom webinári v stredu, 15. apríla.

Na webinári sa dozviete:

 • kto a na aké projekty môže získať financie
 • prečo je dôležitý podnikateľský plán
 • aké sú ďalšie podmienky
 • na čo si dať pri žiadosti pozor
 • kto sa môže zapojiť do Projektovej fabriky

Tento webinár sa už uskutočnil. Nájdete ho však v našom archíve.

Chceli by ste mať k dispozícii archív webinárov?

Viac informácií

 

GranTalks: Top dotácie na rok 2020 – kultúrny a kreatívny priemysel (+ ďalší termín)

V najbližšom období pre vás pripravujeme sériu podujatí GranTalks, kde vám predstavíme najzaujímavejšie dotačné zdroje pre rok 2020. V poradí tretie tohtoročné GranTalks, čiže rozhovory o grantoch sa budú niesť v duchu výziev určených pre kultúrny a kreatívny priemysel na rok 2020. Dozviete sa aké oblasti a činnosti možno finančne podporiť z množstva grantových zdrojov. Nórske fondy, Kreatívne vouchre, Podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu, Fond na podporu umenia, Audiovizuálny fond… Je si z čoho vyberať.

Na GranTalks sa porozprávame:

 • o širokej škále grantov a dotácií na podporu kultúry, kreatívnej tvorby a kreatívneho priemyslu
 • o tom kto a na aké projekty môže získať financie
 • aké sú podmienky jednotlivých dotácií
 • na čo si dať pozor

Kedy, kde, za koľko:

 • vo štvrtok 12. marca 2020
 • od 10:00 – 12:00 hod.v Centire, Záhradnícka 72, Bratislava
 • vstupné: 39 €

V súvislosti s aktuálnym dianím v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 vás upozorňujeme na možnú zmenu termínu alebo formy školenia (on-line).

 

GranTalks + Workshop

Radi by ste sa dozvedeli akú tvorbu a činnosti bude možné podporiť zo zatiaľ plánovanej (v novembri už pravdepodobne aktuálnej) výzvy pre kultúrny a kreatívny priemysel?  Zároveň by ste chceli vedieť ako previesť váš nápad z myšlienky do úspešného projektu? Práve kvôli vám sme spojili naše dve obľúbené podujatia GranTalks  a workshop Od nápadu k projektu.

Dozviete sa:

 • kto a na aké projekty môže žiadať financie z výzvy na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu
 • podmienky grantovej výzvy vysvetlené v jednoduchej reči bez zbytočne zložitej terminológie
 • ako štruktúrovane pristupovať k tvorbe projektov a na čo si dať pozor
 • ako zadefinovať ciele, výstupy, aktivity, podmienky, či zdroje pre váš projekt a to všetko pomocou techniky logickej matice
 • získate praktické rady od skúseného týmu konzultantov s dlhoročnými skúsenosťami s národnými aj medzinárodnými projektmi

Kedy, kde, za koľko

GranTalks + Workshop pre vás pripravujeme:

 • v utorok 12. novembra 2019
 • trvanie 9:00 – 12:00 hod.
 •  v Centire, Záhradnícka 72, Bratislava

Vstupné: 99 €

Implementácia projektov KKP

Máte schválený projekt v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, konkrétne vo výzve na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu? Chcete ho úspešne zrealizovať?

Naše pracovné raňajky sú to, čo hľadáte. Zrealizujte svoj projekt v súlade so všetkými požiadavkami a nariadeniami, ktoré sa ho týkajú.

Na pracovných raňajkách sa dozviete, aké typy financovania projektov existujú, čo je to žiadosť o platbu, ako ju správne vyplniť a akú dokumentáciu je potrebné k nej doložiť, ako často je potrebné predkladať monitorovacie správy, akým spôsobom prebiehajú zmenové konania a samozrejme zostane priestor aj na vaše otázky.

Pracovné raňajky budú navyše doplnené o praktické rady tímu konzultantov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov na národnej i medzinárodnej úrovni. Pripravovali a realizovali desiatky interných projektov, ako i projekty pre klientov zo súkromnej i verejnej sféry.

Školenie sa týka projektov podaných vo výzve:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Špecifický cieľ: 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.
Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Kedy a kde?

 • vo štvrtok 7. novembra 2019 na Záhradníckej 72 v Bratislave (v priestoroch spoločnosti Centire s.r.o.)
 • od 10:00 do 12:00

Za koľko?

Účasť na seminári stojí 49,- €

Ako na verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov.

Práve ste si prečítali klasickú poučku, ktorá by vám mala ozrejmiť čo je to verejné obstarávanie. Ak vám to stačilo, super, ale ak by ste náhodou potrebovali ešte pár informácií na dotvorenie obrazu, príďte k nám na rozumy.

Mimo rámcov zákona môžeme verejné obstarávanie zadefinovať ako nákup tovarov, prác a služieb subjektmi verejného sektora.

Teraz by ste si mohli položiť otázku: „Načo mi to vlastne je, keď som neziskovka alebo podnikateľ?“ Pravdou je, že postupy verejného obstarávania sa za istých okolností môžu vzťahovať aj na vás. Napríklad vám verejný obstarávateľ (nejaké ministerstvo alebo obec) poskytne finančné prostriedky na realizáciu projektu, ktorého súčasťou je nákup tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb. A máte to tam.

Väčšina grantov a dotácií je poskytovaná z verejných rozpočtov, takže sa na ne vzťahujú aj pravidlá nakladania s týmito prostriedkami.

Kedy a kde?

 • v piatok 20. septembra 2019 v Bratislave (Centire, Záhradnícka 72, Bratislava)
 • od 9:00 – 13:00 hod.

Za koľko?

Školenie stojí 85 €. V cene máte okrem nových poznatkov aj letné osvieženie.


Oblasť verejného obstarávania patrí medzi najviac regulované oblasti fungovania verejných inštitúcií a napriek tomu neexistuje jednotná definícia tohto pojmu. Preto je na jeho pochopenie potrebné hlavne skúsenosti. My máme to šťastie, že sme našli človeka, ktorý má poznatkov a skúseností s verejným obstarávaním na rozdávanie:

JUDr. Juraj Tkáč pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Je expertom na verejné obstarávanie, má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním veľkých nadlimitných i podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. Pôsobil tiež ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny. Takisto sa môže pochváliť bohatou publikačnou činnosťou.


 

Workshop: Od nápadu k projektu

Máte inovatívny nápad a chcete ho preniesť do života? Ako štrukturovane pristupovať k tvorbe projektov s využitím praktickej logickej matice?

Náš workshop je to, čo hľadáte. Preveďte svoj nápad z myšlienky do úspešného a realizovateľného projektu, ktorý obstojí, bude nastavený na vaše potreby a získate vďaka nemu ďalšie financovanie pre svoj rozvoj.

Na poldňovom workshope si vypracujete logickú maticu pre váš projektový zámer. Logická matica je technika, vďaka ktorej si zadefinujete ciele, výstupy, aktivity, podmienky či zdroje pre váš projekt. Vďaka nej si už budete vedieť ľahko vyplniť aj projektovú žiadosť pre financovanie z externých zdrojov.

Workshop je navyše doplnený o praktické rady tímu konzultantov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov na národnej i medzinárodnej úrovni. Pripravovali a realizovali desiatky interných projektov, ako i projekty pre klientov zo súkromnej i verejnej sféry.

Workshop ,,Od nápadu k projektu“, mi poskytol nový pohľad na písanie grantových žiadostí. Vďaka profesionálnemu prístupu školiteľov som sa naučil nové techniky ako Matica logického rámca projektu a získal ďalšie tipy pre prípravu projektu.

Absolvovanie tohto workshopu mi pomohlo získať grant pre realizáciu môjho výskumu.

Oliver, doktorand

 

Tento workshop nájdete aj v podobe eLearningu na tomto odkaze.

Open Data ITMS2014+

ITMS je portál, cez ktorý sa spravuje „celý balík peňazí z eurofondov“, alebo presnejšie povedané alokácia pre programové obdobie 2014-2020, čiže 15 miliárd €. Okrem toho, že plní účel nástroja na evidenciu, implementáciu a monitorovanie projektov obsahuje aj modul otvorených dát. Tu sa zbierajú všetky podstatné informácie o výzvach, projektoch, dodávateľoch, faktúrach, či aktuálne hodnoty ešte nevyčerpaných financií v grantoch. Sú v nich ukryté mnohé cenné informácie a my vám pomôžeme s ich odkrývaním.

Naším cieľom je, aby ste na konci dňa mali jasnú predstavu o fungovaní otvorených dát ITMS 2014+ a ich využití vo vašej organizácii.

Nie ste IT-čkár a pojmy ako JSON alebo API vám nič nehovoria? Nevadí. Toto školenie je určené aj pre ľudí bez IT-zázemia. Všetko vám vysvetlíme a pomôžeme vám zorientovať sa.

Naučíme vás:

 • Čo sú otvorené dáta ITMS
 • Ako funguje API otvorených dát ITMS a aké tabuľky a údaje je možné z neho získať
 • Ako sa zorientovať v získaných tabuľkách a informáciách
 • Ako sa pripojiť na API otvorených dát ITMS
 • Vo voľne dostupnom nástroji Microsoft PowerBI Desktop vám ukážeme ako vizualizovať získané dáta
 • Naučíme vás vyskladať si vlastné prehľady, nedostupné vo webovom rozhraní ITMS

Kedy a kde?

 • Vo štvrtok 23. júla 2020
 • V čase: 10:00 – 12:00
 • Školenie sa uskutoční online, formou webinára

Za koľko?

 • Školenie je teraz za zvýhodnenú cenu 78 € 39 € s DPH

 

 

 

Po absolvovaní školenia budete vedieť vytvoriť napríklad aj takýto dátový výstup

Načítanie výstupu môže chvíľku trvať.

Eurofondové minimum pre samosprávy

Európske štrukturálne fondy, ľudovo eurofondy, prispievajú k rozvoju širokej palety oblastí. Dediny a mestá – priestor kde žijeme, je podporovaný takmer v každej z nich. Z grantov je možné v obciach rekonštruovať verejné budovy, zlepšiť bezpečnosť verejných priestranstiev, budovať ihriská, stavať cesty, podporiť verejnú dopravu a mnoho iného.

Ako stará múdrosť hovorí: pripraveným šťastie praje. Dvojnásobne to platí pri čerpaní podpory z eurofondov, kde je potrebné číhať na tú správnu výzvu na financovanie vášho konkrétneho nápadu na rozvoj obce.

Neriskujte premrhanú príležitosť a získajte prehľad o systéme štrukturálnych fondov, o tom čo je potrebné spĺňať a pripraviť, aby ste sa mohli vôbec o ne uchádzať, na čo dať pozor pri plánovaní obsahu a cieľov vášho projektu, o tom, že úspešnou žiadosťou nič nekončí, ale práve naopak. Po slajde ďakujeme za pozornosťbudete mať predstavu o tom čo vás čaká, keď vstúpite do tejto rieky a vďaka predstaveniu jednotlivých grantových programov získate aj prehľad o tom aké projekty môžete pre svoju obec začať plánovať.

Chcem vedieť viac o podpore miest a obcí

Pozrite si stručné vysvetlenia základných eurofondových pojmov

Čo je to? - Grant
PlayPlay
Čo je to? - Výzva
PlayPlay
Čo je to? - Projekt
PlayPlay
Čo je to? - Intenzita pomoci
PlayPlay
Kto je to? - Oprávnený žiadateľ
PlayPlay
Čo je to? - Operačný program
PlayPlay
Čo je to? - Riadiaci orgán
PlayPlay
Čo je to? - ITMS
PlayPlay
Čo je to? - Eurofondy
PlayPlay
Čo je to? - Refundácia
PlayPlay
Čo je to? - Predfinancovanie
PlayPlay
Čo je to? - Verejné obstarávanie
PlayPlay
Čo je to? - Oprávnený výdavok
PlayPlay
Čo je to? - Udržateľnosť
PlayPlay
 
previous arrow
next arrow
Čo je to? - Grant
Čo je to? - Výzva
Čo je to? - Projekt
Čo je to? - Intenzita pomoci
Kto je to? - Oprávnený žiadateľ
Čo je to? - Operačný program
Čo je to? - Riadiaci orgán
Čo je to? - ITMS
Čo je to? - Eurofondy
Čo je to? - Refundácia
Čo je to? - Predfinancovanie
Čo je to? - Verejné obstarávanie
Čo je to? - Oprávnený výdavok
Čo je to? - Udržateľnosť
previous arrow
next arrow
Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk